BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najbar Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu
Managing Historic Monuments: The Case of Wawel Castle
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 636, s. 126-136
Słowa kluczowe
Nieruchomości niemieszkaniowe, Zabytki, Gospodarka nieruchomościami
Non-housing real estate, Monuments, Real estate economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono specyfice zarządzania nieruchomościami zabytkowymi w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Przedstawiono charakterystykę Wzgórza Wawelskiego, omówiono strukturę organizacyjną procesu zarządzania i źródła finansowania działalności Zamku.

The present article concerns the management of real estate of historical value. The theoretical section, which comprises the first four points of the article, aims to capture the features that historic monuments have in common, and the influence of these on the management process. The section examining the practical aspects of managing historical real estate draws on the example of the Royal Castle at Wawel. This is a deliberate choice. The castle has all the features of historical real estate, is efficiently managed and, because of this, deserves to have attention drawn to its success in implementing management and administrative strategies. It may well serve managers of other historic buildings as an example, and the solutions it has adopted may be helpful to them in taking important decisions. The conservation and restoration department and the curator play a significant role in the castle's organisational structure. This is because the management process at the Royal Castle on Wawel Hill is largely determined by the requirements on its senior employees arising from the Law on the Preservation of Cultural Heritage. The author further draws attention to certain additional strictures on the management process required by other laws. (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Art. 1 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24).
  2. Art. 2 ustawy o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz. U. 1999, nr 98, poz. 1150).
  3. Art. 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 115, poz. 741).
  4. Niedzielska K., Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu, praca magisterska, AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 9.
  5. Podstawy zarządzania nieruchomością, pod red. M. Bryxa, Poltext, Warszawa 2000, s. 17.
  6. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych dla użytkowników zabytków, prowadzących prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach, Dz. U. nr 86, poz. 964.
  7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury (Dz. U. nr 86, poz. 965).
  8. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu, praca magisterska, AE w Krakowie, Kraków 2001, s.9.
  9. www.sjp.pwn.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu