BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategie przedsiębiorstw w aspekcie procesu globalizacji
Enterprise Strategies in the Globalisation Process
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 613, s. 71-87, bibliogr.32 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Strategia zarządzania, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Corporation strategies, Management strategy, Globalization of enterprise activity, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę uszeregowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwem, strategią globalna, strategią multilokalną i strategią międzynarodową. Przedstawiono definicje terminu "strategia zarządzania" wg różnych autorów, oraz omówiono istotę i rodzaje strategii globalnych.

In this article, the author presents the impact of globalisation on enterprise management, and in particular on one of the most important instruments - the strategy. The author classifies factors contributing to the globalisation process into external (independent from the enterprise) and internal (dependent on the enterprise). The author pays particular attention to differentiating the "global firm" from the concept of a "global strategy". A global strategy is understood as the standardisation of products, culture and methods of enterprise management on the global scale Such a strategy is essential to compete in a global sector, i.e., a sector in which the strategic situation of competitors on basic regional or domestic markets depends to a significant degree on their situation on the global scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews K., The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones-Irwin, New York 1971.
 2. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstw, pod red. M.K. Nowakowskiego, Key Text, Warszawa 1997.
 4. Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm w XV-XVIII wieku, PIW, Warszawa 1992.
 5. Chandler A., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, MA 1962.
 6. Dess G., Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill, 1993.
 7. Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 8. Griffin R. W., Management, Boston 1993.
 9. Johnson G., Scholes, Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, New York 1989.
 10. Koch R., Strategia, WPSB, Kraków 1998.
 11. Koontz H., O'Donnell C., Zasady zarządzania - analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.
 12. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 13. Krupski R., Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław 1993.
 14. Lynch R., Corporate Strategy, Prentice-Hall, 2000.
 15. Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWE, Warszawa 1987.
 16. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 17. Ohmae K., The End of The Nation State, Free Press, New York 1995.
 18. Ohmae K., The Triad Power, The Free Press, New York 1985.
 19. Pearce J.A. II, Robinson R.B. Jr., strategic Management. Formulation, Implementation and Control, Irwin, Homewood 1991.
 20. Penc J., Projektowanie strategii przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 2.
 21. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 22. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 23. Pierścionek Z., Źródła i kierunki rozwoju zarządzania strategicznego, "Organizacja i Kierowanie" 1995, nr 2.
 24. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 25. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, pod red. T. Gołębiowskiego, PWN, Warszawa 1994.
 26. Quinn J.B., Mintzberg H., James R.M., The Strategy Process, Prentice-Hall, 1988.
 27. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kraków 1995.
 28. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 29. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, WPW, Wrocław 1992.
 30. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 31. Strategor, Zarządzanie Firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 32. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu