BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudaliński Janusz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych
Determinants of Sectoral Evolution Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 613, s. 89-109, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Analiza sektorowa, Zarządzanie strategiczne, Zmiany strukturalne
Enterprise management, Corporation strategies, Sectorial analysis, Strategic management, Structural changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany strukturalne, zarówno w polskiej jak i światowej ekonomii wymusiły konieczność szukania przez przedsiębiorstwa efektywnych narzędzi zarządzania. W kontekście globalizacji działalności gospodarczej wiele sektorów zyskało wymiar ponadnarodowy co powoduje trudności w ich prawidłowym zdefiniowaniu. W pracy zaprezentowano różne definicje pojęcia sektora, oraz omówiono jego ewolucję. W zakończeniu przedstawiono determinanty procesów ewolucyjnych.

Structural changes in both the Polish economy and on a global scale force enterprises to search for effective management tools. In the -era of globalisation of operations, many sectors are supranational, thus many difficulties arise in their proper definition. The proper delineation of the branch in which an enterprise operates and the identification of its stage in its life cycle are contingent upon the understanding and proper interpretation of determinants that shape sectoral changes. An analysis of these changes may be the key to defining an enterprise's effective operating strategy on the market and attaining the desired market position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell D.F., Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy, Poltext, Warszawa 2000.
 2. Analiza rynku - systemy i mechanizmy, pod red. S. Mynarskiego, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 3. Dess G.G., Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill, New York 1999.
 4. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner & ska, Warszawa 1996.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 6. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 7. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 8. Moszkowicz M., Wirtualne luki strategiczne, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 10.
 9. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1999.
 10. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, PWE, Warszawa 1999.
 11. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 12. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 13. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, 1992.
 14. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, pod red. T. Gołębiowskiego, PWN, Warszawa 1994.
 15. Singh J.V., Lumsden Ch.J., Theory and Research in Organizational Ecology, "Annual Review of Sociology" 1990, nr 16.
 16. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 17. Thomson A.A., Stricland A.J., strategic Management. Concepts and Cases, BPI - Irwin, Homewood, Illinois 1987.
 18. Zarządzanie strategiczne, pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu