BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anita
Tytuł
Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich jako priorytet Strategii Lizbońskiej
Effectiveness of Human Resources Utilisation as a Priority of Lisbon Strategy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1031, t. 1, s. 243-252, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Europejska Strategia Zatrudnienia, Strategia lizbońska, Rynek pracy
European Employment Strategy, Lisbon Strategy, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Omówiono funkcjonowanie europejskiego rynku pracy w kontekście priorytetów Strategii Lizbońskiej.

The increasing gravity of the problem of unemployment, its stable and structural character, made the EU countries to consider the problems of labour markets as the most important social issue of recent years. Such formulations of the problem found their expression in the European Employment Strategy initiated at the Luxembourg Summit. The upgrading of the rank of labour market policy and considering it as one of basic macroeconomic policies was decided at the summit of the European Council in Lisbon in Spring 2000. The aim of the Lisbon Strategy for EU is: to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. Subsequent years of the Luxembourg process led to a gradual improvement of the situation in the labour market expressed in a slow decrease in the average unemployment rate and an increase in the participation ratio. However, the accession of new member countries to the EU to a large extent cancelled the positive tendencies. In particular the difficult situation in the labour market in Poland contributed to the deterioration of the above mentioned indices. At the same time the comparison of the situation of the EU labour market with the situation prevailing in the labour market of the USA suggests that the latter is in a definitely better condition. The critiques of the possibility of realisation of Lisbon Strategy assumptions suggest that efficient functioning of the labour market still encounters limitations in the form of observed rigidities in determination of wage levels, forms of employment or working time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. An Overview of the New Member States, (Statistics in focus", Theme 2-17/2004), Eurostat, European Communities 2004; www.europa.eu.int.
  2. Basic structural statistics, OECD 2004; www.oecd.org.
  3. Ebner Ch., Niektóre aspekty regulacji rynku pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, "Rynek Pracy" 2000 nr 4.
  4. Employment in Europe 2003, European Commission 2003, Eurostat; www.europa.eu.int.
  5. Employment in Europe 2003, European Commission 2003; www.europa.eu.int.
  6. European social statistics, labour force survey results 2002, European Communities 2003; www.europa.eu.int.
  7. Europejska Strategia Zatrudnienia, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego, Warszawa, www.mgpips.gov.pl.
  8. Przeciwdziałanie bezrobociu w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, www.ukie.gov.pl.
  9. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002.
  10. Wiśniewski Z., Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej. Drogi do sukcesu i nowe wyzwania, "Rynek Pracy" 2000 nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu