BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Kusiak Anna
Tytuł
Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w opiniach rolników
Chances and Threats of Poland's Integration with the European Union for Polish Agriculture in Farmers' Opinions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (2), 2004, nr 20, s. 131-142
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Badanie opinii
Poland's economic integration with the EU, Agriculture, Arable farm, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule dokonano oceny opinii rolników z powiatu lubelskiego na temat pozytywnych i negatywnych skutków integracji Polski z Unią Europejską. Respondenci wskazali więcej zagrożeń niż korzyści dla rolnictwa wynikających z przystąpienia do UE. Za największe zagrożenia uznali m.in.: napływ tanich towarów do Polski, likwidację małych gospodarstw, uzależnienie gospodarcze i polityczne od UE, wykup ziemi przez cudzoziemców. Natomiast do szans zaliczyli m.in.: większy rynek zbytu, dostęp do środków finansowych UE, nowe miejsca pracy w kraju i za granicą oraz stabilizację rynku produktów rolnych.

The article presents the results of questionnaires of randomly chosen agricultural farms from the Lublin region concerning chances and threats related to Poland's integration with the European Union. The respondents indicated more menaces than chances. The menaces are perceived in an inflow of cheap products onto our market, liquidation of small farms, economic and political dependence on the EU, purchase of Polish farms by foreigners. The latter ones covered - a bigger market, access to the European Union funds, new labor opportunities abroad, an increase in the quality of products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowski P., Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 33.
 2. Czykier-Wierzba D., Rolnictwo polskie a integracja z Unią Europejską, Gdańsk 1995, s. 82.
 3. Gűnter Verheugen, Wszystko albo nic, „Wprost”, 24.1.2002 r.
 4. Kapusta F., Teoria agrobiznesu, cz. I, Wrocław 2001, s. 147.
 5. Kuczyński W., Teraz referendum, „Gazeta Wyborcza", 16.12.2002 r.
 6. Michalski T., Polska w drodze do Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 38.
 7. Miller L., Balazs A., Frasyniuk W., Jagieliński R., Jaruga-Nowacka I., Piesiewicz K., Tusk D., Historyczna szansa dla Polski. Deklaracja w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza", 26.11.2002 r.
 8. Naszkowska K., Rolniku – podlicz sobie Unię, „Gazeta Wyborcza”, 20.12.2002 r.
 9. Rada Ministrów, Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 16.
 10. www.info.onet.pl
 11. www.tvp.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu