BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączek Paweł
Tytuł
Gospodarowanie energią a realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego
Energy Managing and Sustainable Development Conception Realising
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (2), 2004, nr 20, s. 197-205, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Energia w gospodarce, Infrastruktura elektroenergetyczna, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Energy policy, Energy in the economy, Electricity infrastructure, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono rolę infrastruktury energetycznej we współczesnej gospodarce. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce uwarunkowań wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego w dziedzinach infrastrukturalnych.

In the article the role of energetic infrastructure in contemporary economy was described. A special attention was paid to describing the conditions of Sustainable Development in infrastructural branches implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Implikacje dla sektora usług, SGH, Warszawa 2002.
 2. The World Development Report 1994 - Infrastructure for Development, The World Bank, Washington 1994.
 3. Verheij F., Cooperation absolutely necessary, KEMA Global contact 3/2002- Przywołane za J. Molko, Energetyka globalna: wizja rozwoju zrównoważonego, „Wokół Energetyki", październik 2002.
 4. Bańkowski T. Powiązanie polityki energetycznej i ochrony środowiska w dokumentach rządowych jako element realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Zaczerpnięte ze strony www.kape.gov.pl z 25.02.2003 r.
 5. Czyż M., Strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001.
 6. Firdor B., Koncepcja Stałego Rozwoju (sustainable development), [w:] Środowiskowe bariery rozwoju gospodarczego a przemiany strukturalne w Polsce, Jarnołtówek 1993.
 7. Krawczyński F., Muszkiet T., Energia - wyzwania rozwojowe (dylematy i problemy), „Gospodarka Narodowa" 1997, nr 1-2.
 8. Living in One World - Sustainabitity from an Energy Perspectiv, WEC, London 2003. Przywołane za J. Molko, Energetyka globalna: wizja rozwoju zrównoważonego, „Wokół Energetyki", październik 2002.
 9. The World Competitiveness Yearbook 1999, IMD, Lausanna 1999.
 10. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.
 11. Szpilewicz A., Strategia energetyczna, [w:] Gospodarka i monopole energetyczne. Drogi wyjścia z obecnej nieefektywności, Raport nr 4 RSSG, Warszawa 1995.
 12. Wojewódzka-Król K. (red.), Rozwój infrastruktury transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 13. Wojtkowska-Łodej G., Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, SGH, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu