BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietroń-Pyszczek Agata
Tytuł
Identyfikacja oczekiwań pracowników jako element procesu motywacyjnego
Identification of Employees' Expectations as a Part of Motivating Process
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 688-696, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Motywowanie pracowników, Zadowolenie z pracy
Employees in enterprise, Motivating employees, Job satisfaction
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano instrumenty diagnozowania i identyfikacji oczekiwań pracowników, które mają służyć lepszemu kształtowaniu procesu motywacyjnego, oraz omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 53 przedsiębiorstwach. W badanych firmach stwierdzono brak sformalizowanych procedur badania satysfakcji pracowników, co w znacznym stopniu ogranicza elastyczne i sytuacyjne weryfikowanie procesu motywacyjnego w analizowanych przedsiębiorstwach.

The article concerns a legitimate problem of carrying out the regular research on the employees' expectations as well as a level of their job satisfaction. The potential diagnostic instruments and problems connected with their utilization are also presented. Theoretical considerations are confronted with the results of survey performed in 53 enterprises. In most cases it appears that managerial staff does not utilize proper solutions, which can decrease effectiveness of motivators in enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berłowski P., Co czują zatrudnieni, „Personel" 1999, nr 3.
  2. Bielecka M., Kołodziejski S., Krokowska J., Badanie opinii pracowników, „Manager" 2002, nr 7.
  3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
  4. Chełpa S., Nawara L, Kierowanie ludźmi, [w:] Zarządzanie kadrami. Listwan T. (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
  5. Czarnecki K., Rozwój zawodowy człowieka, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.
  6. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
  7. Kudła Sz., Gwiazdy, łańcuchy i pętle. Jak prawidłowo przeprowadzić badanie socjometryczne, „Personel" 2000, l -15 lutego.
  8. Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1994.
  9. Pocztowski A., Miś A., Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  10. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody, Stalewski T., Chlebicka E. (red.), Wyd. OWPW, Wrocław 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu