BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rozwój koncepcji kariery
Development of the Career Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 629, s. 37-61, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Kierowanie karierą zawodową, Rozwój kariery zawodowej, Planowanie kariery
Professional career, Professional career directed, Career development, Career planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest przeanalizowanie teoretycznych koncepcji wyborów dokonywanych przez jednostkę, związanych z kariera zawodową. Prezentowane koncepcje podzielono na: mówiące o treści wyborów, oraz koncepcje traktujące o przebiegu procesów związanych z dokonywanymi wyborami.

The goal of this article is to trace theoretical concepts of individual choice in selecting a professional career. Deeper knowledge on this issue will allow practitioners to manage their personnel's careers more effectively. General knowledge on the reasons for and decision-making processes of career choice, on the other hand, will enable theorists to construct more precise explanations of the mechanisms of individual professional development. These concepts have not been presented in a random fashion. They are divided into those that discuss the contents of such choices and those that deal with processes related to the choices made. Moreover, the author makes another division (albeit less clear than the previous one) into concepts of decisions made in the course of a career and concepts related to adjustment mechanisms used by an individual over the course of his or her development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. [I] Argyris E., Understanding Organizational Behavior, Dorsey Press, Homewood, Illinois 1960.
 2. Arthur M.B., Hall D.T.,Lawrence B.S., Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 3. Arthur M.B., Inkson K., Pringle J.K., The New Careers: Individual Action and Economic Change, Sage, London 1999.
 4. Bandura A., The Psychology of Chance Encounters and Life Paths, "The American Psychologist" 1982, nr 37(7).
 5. Bańka A., Działalność zawodowa i publiczna [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 6. Blau P.M., Duncan O.D., The American Occupational Structure, Wiley and Sons, New York 1967.
 7. Clarridge B'.R., Sheehy L.L., Hauser T.S., Tracing Mambers of a Panel: A Seventeen-year Follow up, (red.) K.F. Schussler, Sociological Methodology, Jossey-Bass, San Francisco 1978.
 8. Crites J.O., Career Counselling: Models, Methods and Materials, McGraw-Hill, New York 1981.
 9. Dalton G.W., Thompson P.H., Novations: Strategies for Career Management, Scott Foresman, Glenview, Illinois 1986.
 10. Dalton G.W., Thompson P., Price R., Career Stages: A Model of Professional Careers in Organizations, "Organizational Dynamics" 19,77*, nr 6.
 11. [II] Duchowy rozwój człowieka, P. Socha (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel lońskiego, Kraków 2000.
 12. Erikson E.H., Identity and the Life Cycle, W.W. Norton, New York 1980.
 13. Ginzberg E., Ginsburg S.W., Axelrad S., Herma J., Occupational Choice: As Approach to General Theory, Columbia University Press, New York 1951.
 14. Gottfredson L.S., Circumscription and Compromise: A Development Theory of Occupational Aspirations, "Journal of Counselling Psychology" 1981, nr 28.
 15. Hackett G., Betz N. E., A Self-efficacy Approach to the Approach to the Career Development of Women, "Journal if Vocational Behavior" 1981, nr 18.
 16. Hall D.T., Careers in Organizations, Goodyear, Santa Monica 1976.
 17. Hall D.T. and Associates, Career Development in Organizations, Jossey-Bass., San Francisco 1986.
 18. Holland J.L., Exploring Careers with a Typology: What we Have Learned and Some New Directions, "American Psychologist" 1996, nr 51.
 19. Holland J.L., Making Vocational Choices: A Theory of Careers, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1973.
 20. Holland J.L., Making Vocational Choices: A Theory of Personality and Work Environments, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1985.
 21. Holland J.L., Magoon T.M., Spokane A.R., Counselling Psychology: Career Interventions, Research and Theory, "Annual Review of Psychology" 1981, nr 32.
 22. Jantura J., Rozwój zawodowy człowieka, "Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego" 1994, Urząd Pracy, Warszawa, z. 3.
 23. Krumboltz J.D., A Social Learning Theory of Career Decision Making [w:] Social Learning and Career Decision Making, A.M. Mitchell, G.B. Jones, J.D. Krumboltz (eds.), Carroll Press, Cranston, Rhode Island 1979.
 24. Miller D.C., Form W.H., Industrial Sociology, Harper and Row, New York 1951.
 25. Minor C.W., Career Development: Theories and Models [w:] Career Development. Theory and Practice, D.H. Montross, C.J. Shinkman, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois 1992.
 26. Miś A., Kariera jednostki-determinanty wyborów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 512.
 27. Morgan M.A., Managing Career Development, van Nostrand Reinhold, New York 1980.
 28. Parsons F., Choosing a Vocation, Houghton Mifflin, Boston 1909.
 29. Prediger G.J., Vansickle T.R., Locating Occupations on Holland's Hexagon: Beyond RIASEC, "Journal of Vocational Behavior" 1992, nr 40.
 30. 30] Roe A., Lunneborg P., Personality Development and Career Choice [w:] Career Choice and Development, D. Brown, L. Brooks (eds.), Jossey-Bass., San Francisco 1990.
 31. Sewell W.H., Haller A.O., Ohlendorf G., The Educational an Early Occupational Attainment Process: Replications and Revisions, "American Sociological Review" 1970, nr 45.
 32. Sękowska M., Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospolecznego Erika H. Eriksona [w:] Duchowy rozwój człowieka, P. Socha (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 33. Strong E.K., Vocational Interests of Men and Women, Stanford University Press, Stanford 1943.
 34. Super D.E., Career and Life Development [w:] Career Choice and Development, D.Brown, L.Brooks (eds.), Jossey-Bass., San Francisco 1990.
 35. Super D.E., The Psychology of Careers, Harper and Row, New York 1957.
 36. 36] Tiedeman D.V., Miller-Tiedeman A., Career Decision-Making: An Individualistic Perspective [w:] Career Choice and Development, D. Brown, L. Brooks (eds.), Jossey-Bass, San Francisco 1983.
 37. Tiedeman D.V., O'Hara R.P., Career Development: Choice and Adjustment, College Entrance Examination Board, New York 1963.
 38. The Seasons of Man's Life, D.J. Levinson, C.N. Darrow, E.B. Klein, M.H. Levinson, B. McKee, Knopf, New York 1978.
 39. Zytowski D.G., Toward a Theory of Career Development for Woman, "Personnel and Guidance Journal" 1969, nr 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu