BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleń Marek
Tytuł
Rolnictwo polskie wobec procesu integracji europejskiej
Poland's Agriculture and Her Integration with European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 2, s. 172-176, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rolnictwo, Wieś, Analiza porównawcza systemów gospodarczych
Poland's economic integration with the EU, Agriculture, Village, Comparative analysis of economic systems
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny stanu polskiego rolnictwa w aspekcie przyszłej integracji europejskiej. Autor dokonał wielu porównań wybranych parametrów charakteryzujących sytuację w Polsce i w krajach UE, co pozwoliło mu na sprecyzowanie przyszłych koniecznych tendencji rozwojowych polskiej wsi i gospodarki rolniczej.

A presentation of chosen parameters that characterize the state of Poland s agriculture and its comparison with that of EU countries which permits specific conclusions to be drawn about future trends of agricultural development was carried out in this publication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Integracja polskiego rolnictwa ze strukturami Unii Europejskiej (2000). Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała.
  2. Kłodziński M. (1999): Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. PAN, Warszawa.
  3. Moskal S. (1993): Zasoby ziemi i pracy, a wyposażenie techniczne i wielkość produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 1-2.
  4. Poczta W. (1994): Rolnictwo polskie, a rolnictwo EWG. Rocznik AR w Poznaniu.
  5. Praca zbiorowa pod redakcją Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych. (1999). Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
  6. Praca zbiorowa pod redakcją Klank L. (1995): Wieś i Rolnictwo w procesie transformacji systemowej. PAN IRWiR. Warszawa.
  7. Praca zbiorowa pod redakcją Rosnera A. (2000): Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. FAPA, Warszawa.
  8. Praca zbiorowa pod redakcją Stachowskiego Z., Szczepańskiego K. (1997): Szansę i bariery w rozwoju gmin. Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu w Tyczynie".
  9. Rocznik Statystyczny GUS - 2000.
  10. www. stat.gov. pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu