BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styś Stanisław
Tytuł
Makropolityka, makromarketing, mikromarketing - problem relacji i odpowiedzialności
Macropolitics, Macromarketing, Micromarketing - Problem of Relations and Responsibility
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 13-18
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Marketing, Promocja przedsiębiorstwa, Zarządzanie marketingowe
Marketing, Promotion of enterprise, Marketing management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zwrócono uwagę na relacje panujące pomiędzy elementami otoczenia, w którym działają organizacje. Podkreślona została rola działalności marketingowej firmy, która powinna przyczyniać się do efektywnego jej funkcjonowania. Także procesy globalizacji i integracji wymagają przemyślanych działań w skali mikro- i makro oraz kreowania uzupełniających się elementów promocji.

In the article author pays attention to matters of relations between the elements of the environments - especially in macro scale - and the efficiency of company's marketing performance. Globalization and integration process requires active attitude towards macropolitics. It should create complementary set of elements promoting marketing performance on various levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu