BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Izabela
Tytuł
Koncepcja zarządzania wiedzą a przepływy informacji marketingowej w firmie
Concept of Knowledge Management and Marketing Information Flows in an Interprise
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 93-100, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie informacją, Marketingowy system informacyjny, Informacja marketingowa, Przegląd literatury
Knowledge management, Information management, Marketing information system, Marketing information, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono system informacji marketingowej (SIM) i jego zastosowanie w polskich firmach w kontekście zarządzania wiedzą i zarządzania informacją marketingową. Zarządzanie wiedzą dla potrzeb marketingu to głównie wykorzystanie kapitału intelektualnego w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej i pozyskania klientów dla firmy poprzez wzrost wydajności, poziomu innowacji i szybkości podejmowania właściwych decyzji.

The article discusses a concept of knowledge management in marketing and concentri on common areas between the fields of knowledge management (KM) and marketing information systems (SIM). According to the findings of the study conducted within the Polish cosmetics industry, SIM are present in Polish enterprises, but they represent different hi of development. The differences in their structure and functioning are especially vivid wk comparing foreign-owned companies with smaller firms of Polish origin. Therefore, based also on recent literature and developments in the field of KM and SIM, the author finally proposes a simplified approach to managing marketing knowledge and information flows by the smaller companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bassie L. J., Harnessing the power of intellectual capital, „Training and Development" 1997, Vol. 51, No. 12, s. 25-30.
 2. Daniel E., Wilson H., McDonald M., Towards a map of marketing information systems: An inductive study, „European Journal of Marketing" 2003, Vol. 37, No. 5/6, s. 821-847.
 3. Davenport T. H. , Delong D. W. , Beers M. D. , Successful knowledge management projects, „Sloan Management Review" 1998, Vol. 39, No. 2, s. 43-57.
 4. Day G. S., Managing marketing relationships, „Journal of the Academy of Marketing Science" 2000, No. 28(1), s. 23-40.
 5. Barth S., ID Check, „Customer Relationship Management" 2000, June, s. 113-114.
 6. Givi E., Knowledge management as a competitive asset: a review, „Marketing Intelligence k Wanning" 2000, Vol. 18, No. 4, s. 166-174.
 7. Grùnhaug K., Is marketing knowledge useful?, „European Journal of Marketing" 2002, Voi. 36, No. 3, s. 364-372.
 8. Kowalik I., Systemy informacji marketingowej w branży kosmetycznej, „Marketing i Rynek" 2003, nr 3, s. 30-36.
 9. Martínez M. N., The collective power of employee knowledge, „HR Magazine" 1998, Vol. 43, No. 2, s. 88-94.
 10. Mc Leod Jr. R., Management Information Systems, Macmillan, New York 1990, s. 308.
 11. Nowicki A., Unold J., Zarys problematyki doskonalenia systemów informacji marketingowej, Wyd. AE we Wrocławiu, 2002, s. 55.
 12. Opracowanie na podstawie: J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 1999, s. 180
 13. Schoemaker M. E., A framework for examining IT-enabled marketing relationships, „Journal of Personal Selling and Sales Management" 2001, Vol. 21, No. 2.
 14. Sutton R., Knowledge management ¡s not an oxymoron, „Computerworld" 2000, Vol. 34, Issue 1, s. 28
 15. Wright M., N. Ashill, A contingency model of marketing information, „European Journal of Marketing" 1998, Vol. 32, No. 1/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu