BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styś Aniela
Tytuł
Marketing jako proces kreowania wartości
Marketing as a Process of Creating Value
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 19-25, bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Promocja przedsiębiorstwa, Kreatywność, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Menedżer skuteczny, Strategia marketingowa
Promotion of enterprise, Creativity, Managers in a enterprise, Effective manager, Marketing strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię kreatywności w marketingu, czyli swoistego zasobu, który w istotny sposób może przyczyniać się do osiągnięcia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Kreatywność została zdefiniowana jako proces kreowania i tworzenia nowej wartości związany z procesem zarządzania, głównie z zarządzaniem wiedzą. Autorka podkreśla, iż efektywność kreatywnego działania uwarunkowana jest różnymi czynnikami środowiskowymi i zdolnością organizacji do przystosowania się do nich.

The author pays attention to creativity in marketing. Creativity is defined as a process of creating and providing value. Efficiency of these actions is determined by variable environment and ability of the organizations to adapt to these changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 16.
 3. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Artur Andersen, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. Lambin J. J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 55.
 5. Keegan W. J., Schlegelmilch B. B., Global Marketing Management. A European Perspective Financial Times, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 2001.
 6. Maister D. H., Prawdziwy profesjonalizm, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2001, s. 64.
 7. Piercy N. F., Evans M.., Developing Marketing Information Systems, [w:] The Marketing Book, Butterworth, Heinemann Ltd., Oxford 1994.
 8. Senge P., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 145.
 9. Styś A. S., Kreatywność w marketingu, [w:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002, s. 25.
 10. Śliwa K. R. , O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej, SiG, Warszawa 2001.
 11. Wrzosek W., Warunki rynkowe a efektywność marketingu, „Marketing i Rynek" 2003, nr 9.
 12. Yip G. S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu