BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Stanisław
Tytuł
Charakterystyczne cechy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
Characteristics of Marketing Management of an Enterprise
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 37-46, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Zarządzanie marketingowe, Rola marketingu w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie strategiczne
Marketing management, Role of marketing in the enterprise, Enterprise management, Strategic planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (MZP), czyli jedną z najbardziej rozwiniętych i nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacją. Autor zwracając uwagę na złożoność problematyki tego tematu podkreślił, iż w MZP musi być bezpośrednio zaangażowane naczelne kierownictwo, które będzie odpowiedzialne za wprowadzenie orientacji marketingowej, ciągłość marketingowego planowania strategicznego i koordynacje pozostałych - poza marketingiem, funkcji przedsiębiorstwa.

Marketing management belongs to the best developed and modern conceptions of the whole enterprise management. There are some existing conceptions of management like reengineering, lean management, outsourcing and so on, but none of these is completely and correct developed. Marketing management conception is characterized by such a permanent attributes like: top managers involvement, strengthening and widening of marketing orientation throughout the whole enterprise, interfunctional coordination of the whole enterprise by marketing, integration of staff activities around the strategic goals, permanence of the marketing strategic planning, employing of the strategic plans as a leading instrument in the marketing management conception, the ability of marketing to the active adaptational steering of an enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk A., Nowoczesna strategia marketingowa, PWN, Warszawa 2001, s. 230-231.
  2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  3. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, s. 38.
  4. Kaczmarczyk S., Marketing jako podsystem czynnego sterowania adaptacyjnego przedsiębiorstwem eksportującym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1986.
  5. Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSFiA, Sopot 2004, rozdz. 2.
  6. Lambin J. J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
  7. Westwood J., Plan marketingowy. Praktyczny przewodnik, Komsoft, Rzeszów 1998, s. 10.
  8. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu