BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłeczek Ryszard
Tytuł
Nowa gospodarka, nowa ekonomia i marketing
New Economy and New Marketing
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 27-36, bibliogr.3 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Nowa Gospodarka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Marka produktu
New Economy, Value Based Management (VBM), Product brand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje zmiany znaczenia tradycyjnych pojęć oraz instrumentów analizy w koncepcji marketingu. Zdaniem autora marketing "nie przyswoił adekwatnych sposobów oceny strategii, w związku z tym jego znaczenie jako koncepcji zarządzania maleje". Autor zidentyfikował słabości dotychczas stosowanych działań marketingowych oraz zdefiniował przyszłe drogi rozwoju tychże działań, czyli: koncepcję marketingowego imperializmu metodologicznego i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management). Na koniec autor podał przykład użycia instrumentów analitycznych, którym ilustruje zjawisko niedoinwestowania w marketingu, jednocześnie prezentując najwłaściwsze podejście do utrwalenia przewagi konkurencyjnej.

Substantial interest centers today on the usability of the marketing concepts and analytic instruments in description of the new economy developments. The purposes of this article are: (1) to identify the weaknesses of the marketing concept in that area and (2) to define the ways of his future development. One of the ways is to find compatibility with Value Based Management Concept, the second is to eliminate the „marketing methodological imperialism". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 22.
  2. Dudycz T., Szymański P., Integratywny charakter koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja (Prace Naukowe AE Wrocław nr 928), Wrocław 2002, s. 59-67.
  3. Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG Press, Warszawa 2000, s. 115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu