BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocka Elżbieta
Tytuł
Konkurencja na rynku turystycznym : analiza komparatystyczna regionów Polski
Competition on Tourist Market Comparative Analysis of Polish Regions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 795, s. 9-18, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Konkurencja rynkowa, Region turystyczny, Konkurencyjność międzynarodowa, Atrakcyjność inwestycyjna
Tourism market, Market competition, Tourist region, International competitiveness, Investing attractiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wysoce konkurencyjny charakter rynku turystycznego powoduje konieczność prowadzenia badań atrakcyjności turystycznej poszczególnych obszarów jako miejsc recepcji ruchu turystycznego. Obecnie obserwuje się nasilenie konkurencji między poszczególnymi regionami turystycznymi o potencjalnych inwestorów, jak również turystów. Badanie konkurencyjności na podstawie określonych cech dostarcza informacji, które pozwalają władzom regionalnym na formułowanie właściwej (w danych i przewidywanych warunkach rynkowych) strategii działania. Celem artykułu jest wskazanie (w ujęciu relatywnym) mocnych i słabych stron poszczególnych regionów, a także niezbędnych działań marketingowych w celu poprawy pozycji na rynku turystycznym. Propozycje zawarte w opracowaniu dotyczą odpowiednio dobranych makroregionów wyznaczonych na podstawie granic istniejących województw Polski. (abstrakt oryginalny)

The article includes suggestions for competition analysis of the tourist market within the regional approach. It presents the possible application of the synthetic measure, elaborated by Prof. D. Strahl, in comparative analysis of the selected 11 regions (groups of provinces). The tables present the results of comparative analysis, worked out on the basis of 15 selected diagnostic features, shown by attractiveness to investors and by attractiveness to tourists of individual regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorzelak G.: Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1995.
  2. Lubiński M.: Proces integrowania się ze Wspólnotami Europejskimi jako czynnik wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Raport końcowy. Warszawa: IRiSS 1995.
  3. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE 1992.
  4. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN 1995.
  5. Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
  6. Strahl D.: Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej. Wrocław: AE 1980. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 158.
  7. Warszyńska J., Jackowski A.: Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN 1979.
  8. The World Competitiveness Report 1994. Lausanne: World Economic Forum 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu