BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Nowoczesne koncepcje motywowania
New Approaches to Motivation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 627, s. 25-40, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez motywację, Motywacje zawodowe, Motywowanie pracowników, Zarządzanie partycypacyjne
Management by motivation, Career motivation, Motivating employees, Participative management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę programów motywacyjnych, które znalazły szerokie zastosowanie w praktyce. Podzielono je na te, które odgrywają główną rolę w procesie motywacji (kluczowe programy motywacyjne) oraz te , które w istotny sposób uzupełniają programy kluczowe. Tą ostatnią grupę tworzą programy pozapłacowe: wynagradzanie według stanowiska pracy, płace według kompetencji, bodźce długoterminowe, system zmiennych płac oraz modyfikacja zachowań w organizacji.

Motivating employees in the modern enterprise is not so much a matter of constructing integrated and complex motivation systems as it is of selecting the motivational tools and factors that comprise the architecture of the motivational resources referred to above, and which facilitate an assessment of motivational outcomes. The article delineates these systems and elucidates the thinking that underpins them. It also describes the motivational resources, the tools and factors, which make up these systems. The article then briefly considers remuneration as related to job title and position, remuneration linked to job description and performance, variable remuneration systems, behaviour modification in the organisation, "hands-on" management, workers' representation, independent quality circles, "gainsharing", employee share ownership and job enrichment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adair C.B., Murray B.A. [2002], Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Juchnowicz M. [2001], Czas na zmiany wynagrodzeń, „Personel", nr 19.
  3. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
  4. Locke E.A., Tirnauer D., Robertson Q., Goldman B., Latham M.E., Weldon E. [ 1994], The Importance of the Individual in an Age of Groupism, MBA Readings, University of Maryland.
  5. Mikuła B. [2001], Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
  6. Morawski M. [2000], Zarządzanie przez partycypację [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, pod red. K. Prechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  7. Sikorski C. [2000], O potrzebie indywidualizmu w pracy zespolowej [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, pod red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów-Kluczbork.
  8. Robbins S.P. [1998], Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu