BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarska Czesława (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki
Foreign Direct Investment in the Process of Privatisation of the Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 632, s. 5-20
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Prywatyzacja gospodarki, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Przekształcenia własnościowe
Foreign investment, Direct investments, Privatization of the economy, Privatisation of state owned enterprises, Ownership transformations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części pracy zaprezentowano problem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-2000. Następnie przedstawiono analizę udziału inwestorów zagranicznych w tym procesie. W końcowej części pracy omówiono największe transakcje prywatyzacji kapitałowej w 1999 roku.

This article comprises three parts. In the first part, the author discusses the course of ownership transformations in state-owned enterprises in Poland between 1990 and 2000, and briefly describes the characteristics of each privatisation method. In the second part, the author presents the forms of privatisation in which foreign capital may be engaged, and offers an analysis of the extent to which such capital participates in privatisation processes in the Polish economy. The analysis shows that progress in privatisation significantly increases the probability of foreign capital inflows into the Polish economy. A clear relationship exists between the path of privatisation and the level of interest shown by foreign investors. Capital privatisation makes it more likely that foreign direct investment will flow into Poland than other mass privatisation methods. In the final part, the author draws attention to the fact that the presence of foreign investors in privatisation processes in Poland is a controversial issue and evokes a whole range of emotions. Proponents of foreign capital engagement feel that it fosters restructuring and long-term development, while opponents view the participation of foreign investors in privatisation as the potential sell-off of national assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Determinanty i kierunki prywatyzacji w Polsce: próba przeglądu zagadnień [w:] Prywatyzacja w Polsce. Szanse i zagrożenia, red. J. W. Bossak, SGH, Warszawa 1994, s. 3-17.
 2. Błaszczyk B., Prywatyzacja a sektor prywatny, "Parkiet" - Gazeta Giełdy, Polski Rynek Kapitałowy 97/98, s. 52-53.
 3. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku, GUS, Warszawa 2001, s. 8.
 4. Dziemianowicz W., w Pracownicy o korzyściach ze współpracy z inwestorem zagranicznym [w:] Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, pod red. M. Jarosz, PAN, Warszawa 1996, s. 263-272.
 5. Foreign Direct Investment, Joint Ventures with Foreign Participation, Price Waterhouse, Warsaw 1997.
 6. Gregorczyk S., Juchno M., Inwestorzy zagraniczni w spółkach parterowych, IBnGR, Gdańsk 1999.
 7. Kowalski A., Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w prywatyzacji polskiej gospodarki [w:] Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, pod red. S. Lisa, AE w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Kraków-Tarnów 2000, s. 291.
 8. Luc S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i opracowania, Warszawa 2000, s. 94-95.
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2001, s. 451.
 10. Metodologia opracowania danych o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce [w:] Inwestycje zagraniczne..., Warszawa 2001, s. 227-242.
 11. Model monitorowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Raport wykonany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PAIŻ, Warszawa 1998, Raport nr 5, s. 11.
 12. Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2000 roku, Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa 2001, s. 29-31.
 13. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, Paryż 1996, s. 8.
 14. Olesiński Z., Proces prywatyzacji w Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 2000, s. 119-120.
 15. Piotrowski J., Kapitał zagraniczny w prywatyzacji polskiej gospodarki [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. B. Durki, IKCHZ, Warszawa 2000, s. 109.
 16. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 r., GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2000, s. 29-31.
 17. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1999, http:// www.mst.gov.pl/publik/raport2000/rozdz_-2.html
 18. Przybylska K., Sokołowski A., The Determinants, of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence from the Czech Republic, Poland, and Hungary, Argumenta Oecomimica Cracoviensia, Cracow University of Economics, Cracow 2001, nr 1,s. 27-44.
 19. Przybylska K., Malina A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 12, s. 46-58.
 20. Raport o stanie gospodarki w roku 2000, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001, s. 163.
 21. Rosiek J., Napływ inwestycji zagranicznych do Polski w świetle przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej [w:] Wybrane problemy handlu zagranicznego, cz. 2, pod red. K. Budzowskiego i S. Wydymusa, AE w Krakowie, Kraków 1997, s. 106.
 22. Staniek Z., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, Monografie i opracowania, SGH, Warszawa 2001, s. 179-182.
 23. Turek M. w Rola klimatu politycznego i kapitału zagranicznego w procesie prywatyzacji - ujęcie modelowe [w:] Szansę rozwoju regionu gdańskiego w Warunkach konkurencyjności, pod red. D. Rucińskiej, PTE, Gdańsk 2000, s. 94.
 24. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 51, poz. 298 i nr 85, poz. 498, z 1991 r. Dz. U. nr 60, poz. 253 i nr 111, poz. 480, z 1994 r. Dz. U. nr 121, poz. 591 i nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Dz. U. nr 90, poz. 405 i nr 106 poz. 496.)
 25. Włodarczyk W., Kapitał zagraniczny w prywatyzacji polskiej gospodarki [w:] Inwestycje zagraniczne..., s. 122.
 26. Wojnicka E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji gospodarki polskiej, IbnGR, Gdańsk 1999, s. 25-26, http://www.ibngr.edu.pl/publikacje/biz.html
 27. Wróblewscy A,A.K., Polska na sprzedaż, "Rzeczpospolita" z 24.06.2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu