BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Zbigniew (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Z badań nad tożsamością uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego
From Research on the Identity of Universalistic International Security Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 654, s. 69-85
Słowa kluczowe
Organizacje międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Konflikty międzynarodowe
International organisations, International security, International conflicts
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstrakt
Artykuł zajmuje się jednym z fundamentalnych pytań w nauce o stosunkach międzynarodowych, mianowicie dotyczącym miejsca i roli uniwersalistycznych organizacji bezpieczeństwa w międzynarodowym światowym systemie. Sprzeczny z powszechną opinią, problem z tożsamością i rzeczywistą potęgą tych organizacji zilustrowano przez dwa najbardziej reprezentatywne przykłady jakimi są Liga Narodów i kontynuatorka jej misji Organizacja Narodów Zjednoczonych.

This article deals with one of the fundamental questions in the science of international relations, namely the place and role of universalistic international organisations in the world system. Contrary to popular opinion, the problem of identity and actual power of these organisations, exemplified by the two most representative ones - the League of Nations and the United Nations Organisation - evokes scores of questions and doubt. The analysis, the main subject of which are the activities of the LN and the UN in the field of peaceful resolution of international conflicts, seeks to determine the scope of autonomy and competencies of these organisations. After analysing their formal authority, and confronting this authority with the experience of initiatives undertaken and peace actions led by these organisations, the author concludes that contrary to expectations, the aforementioned organisations most often play the role of tools in the policies of the great powers, rather than of independent actors shaping the international milieu. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Coplin W.D., Introduction to International Politics: A Theoretical Overview, Chicago 1974.
 2. Cox A., Prospects for Peacekeeping, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1967.
 3. Cruise O'Brien C., Conflicting Concepts of the United Nations [w:] International Law and Organization, eds. R.A. Falk i W.P. Hanrieder, J.B. Lippincott Co., New York 1968.
 4. Czachór Z., Uczestnicy stosunków międzynarodowych [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz, Wrocław 1998.
 5. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 1999.
 6. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2000.
 7. Deutsch K.W., The Analysis of Internationa Relations, Englewood Cliffs, New Jesey 1978.
 8. Eleven Ch., Financing the United Nations System, J.S. Stoessingerim, The Blookings Institution, Washington D.C., 1964.
 9. Financing the United Nations System, J.C. Stoessinger i in., The Brookings Institution, Washington D.C., 1964.
 10. Gebert P., Rise and Development of International Organizations, "International Social Science Journal" 1977, vol. XXIX, nr 1, s. 7-27.
 11. Gordenker L., The Secretary - General and the Maintenance of Peace, Columbia University Press, New York 1967.
 12. Haas E., Beyond the Nation-State, Stanford University Press, Stanford 1964.
 13. Haas E., Colective Security and the Future International System, Social Science Foundatior University of Denver, Denver Co. 1968.
 14. Haas E., Dynamic Environment and Static System [w:] The Revolution of World Politic. A. Morton. R.S. Kaplan, D.R. Norton, ed., Wiley, New York, 1962.
 15. Innis C., The Changing United Nations, Random House, New York 1967.
 16. Kreutz A., Postzimnowojenny system międzynarodowy: Upadek systemu dwubiegunowi i niepewna przyszłość, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 17. Lyons F.S.L., Internationalism in Europe (1815-1914), A.W. Synthoff, Leyden 1963.
 18. Myrdal G., Intergovernmental Organizations and the Role of their Secretariats, "Canadian Public Administration", XII Autumn, 1969.
 19. Nahlik S.E., Prawo i stosunki międzynarodowe, z. 1, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, UJ, Kraków 1981.
 20. Olson M. Jr., The Logic Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambrid Mass., 1965.
 21. Roland C., Stromberg N., Collective Security and American Foreign Policy: From the League of Nations to NATO, Frederick A. Praeger, New York 1963.
 22. Rudnicki Z., Unia Europejska a tworzący nowy układ odniesień międzynarodowych [w:] Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 23. Selznick P., Ledership in Administration: A Sociological Interpretation, Row, Peterson, Evanston, Illinois, 1957, s. 138, cyt. za: E. Haas, Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization, Stanford University Press, Stanford, California 1964.
 24. Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000.
 25. Singer J.D., The Finances of the League of Nations, "International Organization", XIII, Spring, 1959.
 26. Spiro H.J., World Politics: The Global System, The Dorse Press, Homewood, Illinois, 1966.
 27. Starr H., Anarchy, Order, and Integration: How to Manage Interdependence, [Part 1. Interdependence and collective goods : interests and order for individuals and groups - Interdependence and collective goods: mechanisms for cooperative management!, University of Michigan Press, Am Arbor 1999.
 28. Stegenga J.A., The United Nations Force in Cyprus, The Ohio State University Press, Columbus, Ohio 1968.
 29. Stoessinger J.A., The United Nations and the Superpowers: United States - Soviet Interaction at the United Nations, Random House, New York 1965.
 30. Tandon Y., Consensus and Authority behind United Nations Peacekeeping Operations. "International Organization", XXI, Spring, 1967, s. 254-283.
 31. Walters F.P., A History of the League of Nations, Oxford University Press, London 1952.
 32. Young O.R., The Intermediaries: Third Parties in International Crises, Princeton University Press, Princeton 1967.
 33. Young O.R., The United Nations and the International System, "International Organization", XXII, 1968.
 34. Zacher M., The Secretary-General and the United Nations' Function of Peaceful Settlement International Organization, vol. XX, Issue 4, Autumn 1966.
 35. Zimmern A., The League of Nations and the Rule of Law, Mcmillan & Co., London 1936.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu