BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlińska Maja
Tytuł
Orientacja marketingowa gminy turystycznej szansą na sukces rynkowy
Marketing Orientation of Tourist Communes as a Chance for Market Success
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 795, s. 19-38, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Marketing turystyczny, Marketingowy program rozwoju, Region turystyczny, Rynek turystyczny, Konkurencyjność międzynarodowa
Touristic economy, Tourism marketing, Marketing development program, Tourist region, Tourism market, International competitiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rozwój gospodarki turystycznej jest bardzo silnie powiązany z poziomem samorządności terytorialnej na szczeblu gminy. Produkt turystyczny nie jest tworzony tylko przez firmy turystyczne, wynika on też z funkcjonowania infrastruktury komunalnej, gminnych ośrodków informacji turystycznej, klimatu społecznego kreowanego przez jej mieszkańców. Powiązanie tych elementów, nadanie im większej dynamiki jest uwarunkowane wykorzystaniem badań, reguł, instrumentów i działań marketingowych, stwarza szansę na sukces rynkowy.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie i ocena teoretycznego i empirycznego charakteru orientacji marketingowej gmin turystycznych, widzianego w szerszym aspekcie, tzn. marketingu nie tylko ofertowego, ale i obszarowego, urbanistycznego i wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

On the tourist market there are the same competition elements as in other sectors of economy. These include competitors offering similar products on the same market, suppliers, purchasers, and entities entering the sector and offerinf substitute products. Their influence is visible both on foreign and domestic market. The tourist communes must be aware of these elements. This makes it necessary for them to enrich their marketing strategy. Subsequently, it becomes insufficient to use outer marketing methods, as territorial and inner marketing become a must. It is still more important due to the fact that the environment of a tourist commune is highly specific and complicated. In order to prove this thesis, the article presents examples of communes offering their brand products: city and cultural tourism, business tourism, rural tourism, active tourism or spa tourism.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Decyzje lokalizacyjne inwestorów zagranicznych. "Rzeczpospolita" nr 272, listopad 1996.
  2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE 1996.
  3. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska 1994.
  4. Kowalski W.S.: Analiza fundamentalna dla branży hotelarsko-turystycznej. "Parkiet" nr 21/939 z 31.01-2.02.1998 r.
  5. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy- sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE 1992.
  6. Strumień T.: Marketing obszarowy miast, gmin i regionów - ważny instrument promocji i rozwoju zrównoważonego. [w:] Człowiek i Środowisko. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 1997 T. 21/nr 2.
  7. Sznajder A.: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. Warszawa: PWN 1997.
  8. Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego. Tygodnik. Roczniki 1996-1998.
  9. Zbieć E.: Turystyczne aspekty decentralizacji ustrojowej. "Rynek Turystyczny" 1996 nr 17(58).
  10. Zuziak Z.: Planowanie i projektowanie miast - koncepcje marketingowe. [w:] Człowiek i Środowisko. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 1997 T. 21/nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu