BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkowska Marianna, Dąbrowski Dariusz
Tytuł
Marketing usług w języku cybernetyki
Marketing of Services in the Language of Cybernetics
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 67-74, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Cybernetyka, Marketing usług, Przedsiębiorstwo usługowe, Przegląd literatury
Cybernetics, Service marketing, Service enterprise, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy, omawiając marketing usług jako system cybernetyczny złożony z: marketingu wewnętrznego, zewnętrznego i interakcyjnego, zastanawiają się czy język cybernetyki będzie w przyszłości narzędziem działań marketingowych w sferze usług.

This paper deals with application of system approach to marketing of services. To realize this goal, first, we discuss key issues of marketing of services, and second, basic aspects of cybernetics. To apply system approach to service marketing, we consider a model which includes a manager, service personnel, market (group of customers) and a service object. Thai we identify interactions between all elements and link them in a system. In it we present three types of marketing used in services: internal marketing (mix I), external marketing (mix II) and relationship marketing (mix III). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecki K. P., Marketing producenta i eksportera, Poltext, Warszawa 1992, s. 9.
 2. Białeckiego K., Elementy marketingu eksportowego, PWE, Warszawa 1968.
 3. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 131.
 4. Doroszewski W., Język. Myślenie. Działanie, PWN, Warszawa 1982, s. 242.
 5. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1973, s. 503.
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy PWE, Warszawa 1996, s. 23.
 7. Kotler Ph., Marketing Management — Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1988, s. 722.
 8. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2000, s. 14.
 9. Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976, s. 45.
 10. Mazur M., Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, [w:] Szkolą podstaw inżynierii systemów, PAN, Orzysz 1976, s. 9-10.
 11. Meffert H., Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Verlag Gabler, Wiesbaden 1990, s. 31-33.
 12. . Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Marketing w zarządzaniu firmą handlową, PWE, Warszawa 1995, s. 38.
 13. Wiener N., Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine (za: Z. Gomółka, Cybernetyka w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2000, s. 9).
 14. Zieleniewski J., Podstawowe pojęcia teorii systemów, organizacji, sterowania i zarządzania, [w:] Współczesne problemy zarządzania, PWN, Warszawa 1974, s. 360.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu