BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlipała Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej - wyniki badań
Intellectual Capital and Marketing Value Creation - Results of the Research
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 101-107, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Człowiek w przedsiębiorstwie, Badania ankietowe
Enterprise value, Intellectual capital, Human in enterprises, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, omówił wagę jaką odgrywa kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej przedsiębiorstwa. Jak wynika z przeprowadzonych badań wartość przedsiębiorstw kształtowana jest na podstawie różnych składników kapitału intelektualnego, zaś zasoby niematerialne wyznaczają wartość marketingową przedsiębiorstw.

There is increase of intellectual capital's importance in creating value of the company operating in the New Economy. Intellectual capital is very important in the marketing activity of the company aim at creating, supplying and communicating value to the customers giving satisfaction to them. The author designed and conducted the deep interviews with Presidents, CEOs or members of executive management boards in American and Polish companies operating in innovative industries. The topic of the research was: "Intellectual capital in creating competitive advantage of the company". In the part of that research author tried to explore connection between intellectual capital and marketing value creation. The results of the research are presented in this text.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, No. 1, s. 103-104.
 2. Brooking A., Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise, International Thomson Business Press, London 1998, s. 12.
 3. Doyle P., Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester 2000, s. 38.
 4. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 40.
 5. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 40.
 6. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 44-59.
 7. Kotler Ph., Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 6.
 8. Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulce H., Podstawy marketingu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999, s. 13.
 9. Saint-Onge H., Intellectual Capital as a Business Reality, prezentacja z 3.10.1995 za: T. Stewart, intellectual Capital, The New Wealth of Organization, Currency - Doubleday, New York 1999, s. 76-77, 256.
 10. Stewart T. A., Your company's most valuable asset: Intellectual capital, "Fortune", 03.10.1994.
 11. Sullivan P., Value-Driven Intellectual Capital, How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley & Sons, New York 2000, s. 229-233.
 12. Żabiński L., Paradygmaty współczesnego marketingu, o niektórych aspektach identyfikacyjnych, [w:] Marketing u progu XXI wieku, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 48-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu