BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rupik Katarzyna
Tytuł
Orientacja a wiedza przedsiębiorstwa - wybrane relacje i ich uwarunkowania
Enterprise's Orientation and Knowledge - Chosen Relationships and Their Conditions
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 83-91, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprises, Corporation strategies, Knowledge management, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka zaprezentowała wybrane teoretyczne podstawy badań kategorii orientacji strategicznej przedsiebiorstwa w nawiązaniu do nowego paradygmatu, tzn. do kluczowej roli wiedzy oraz powszechnej łączności wszystkiego i wszystkich . (tekst oryginalny)

Regarding the new paradigm, i.e. key role of the knowledge and the connection of everything and everyone, the paper presents the selected theoretical assumptions, essential while studying the company orientation (strategic orientation/management orientation). Furthermore, the paper indicates some difficulties during the identification of the companies orientations. These result from both the hidden quality of its development conditions (according to the Bohm theory), and from the extraordinary complexity of the construct itself, meaning the plurality of its conditions and the circular connections between them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bohm D., Ukryty porządek, cyt. za: G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999, s.273.
  2. Davenport T., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998, s. 5.
  3. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN Warszawa 1999, s. 14.
  4. Jaworski B. J., Kohli A. K., Market orientation: Antecedents and consequences, „Journal of Marketing" 1993, Vol. 57 (July), s. 54.
  5. Krzyżanowska M., Tożsamość orientacji przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek" 2002, nr 3, s. 2-7.
  6. Perechuda K., Organizacja samorekonstruująca się, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 397- 401.
  7. Żabiński L., Metafory organizacji jako podstawa identyfikacji i analizy orientacji marketingowej przedsiębiorstwa (na wybranych przykładach), [w:] L. Żabiński (red.), Orientacji marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań, AE w Katowicach, Katowice 1999, s. 155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu