BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przewagi konkurencyjne krajów UE - analiza sieci wymian społecznych
Competitive Advantage of EU countries - Social Network Analysis
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 121-129, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Teorie socjologiczne, Metodologia badań, Analiza sieciowa
Competitive advantage, Sociological theories, Research methodology, Network analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zaprezentowano zarys metodologii badawczej pozwalającej na analizę ukrytych relacji zachodzących między krajami UE. Dane pierwotne obejmujące wymiar: kulturowy, społeczny i ekonomiczny były podstawą oceny ekwiwalencji strukturalnej dokonanej przy pomocy programu bayesowskiej analizy stochastycznych struktur blokowych StOCNET.

The aim of the paper is to introduce social network analysis framework in order to explore relationships among EU countries as a set of exchange relations. Relational data based on 3 dimensions (cultural, social, economic) was an input to stochastic bayesian blockstructures modeling. Three latent classes of symmetrical and asymmetrical relations among countries were found with respected a posteriori probabilities of class membership. The analysis was done with the help of StOCNET software. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boer P., Huisman M., Snijders T. A. B., Zeggelink E. P. H., StOCNET: An open software system for the advanced statistical analysis of social networks, Groningen: ProGAMMA/ICS, 2001: Consumers in Europe. Fact and Figures. Data 1996-2000, Eurostat 2002.
 2. http://stat.gamma.rug.nl/stocknet
 3. Kempny M., Szmatka J. (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej, PWN, Warszawa 1992.
 4. Nowicki K., Snijders T. A. B., Estimation and prediction for stochastic blockstructures, “Journal of the American Statistical Association" 2001, No. 96, s. 1077-1087.
 5. Nowicki K., Snijders T. A. B., Manual for BLOCKS, version 1.51, 2001: http://stat.gamma.rug.nl/stocnet,
 6. Rocznik Statystyczny 2000; Economic portrait of the European Union 2002, Eurostat 2002.
 7. Sagan A. , Podstawowe wymiary kulturowe klasyfikacji krajów europejskich — zastosowanie analizy sieci społecznych, [w:] J. W. Wiktor (red.), Euromarketing. Koncepcji, j, strategie, metody, materiały II Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, AE w Krakowie 1999.
 8. Sozański T., Szmatka J., Kempny M. (red.), Struktura, wymiana, władza. Studia z socjologii teoretycznej, IFIS PAN, Warszawa 1994.
 9. Wasserman S., Faust K., Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, New York-Cambridge 1994.
 10. Ziemiecki J., Ruchy migracyjne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 6, s. 78-82.
 11. http://stat.gamma.rug.nl/stocnet.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu