BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzyżewska Marianna
Tytuł
Charakterystyka wchodzenia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne 1990-2003
Characteristic of Polish Enterprises' Foreign Market Entries in 1990-2003
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 131-139, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo na rynku, Marketing międzynarodowy, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Przegląd literatury
Enterprise in the market, International marketing, Globalization of enterprise activity, Corporation strategies, Competitive advantage, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono, na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, zachowania przedsiębiorstw należących do polskiego kapitału z grupy MSP, które w latach 1990-2003 z sukcesem weszły na rynki zagraniczne. Autorka omówiła przyczyny wchodzenia polskich firm na rynki zagraniczne, wskazała determinanty mające wpływ na wybór koncepcji i rynków działania, a także strategie wprowadzania produktów na rynki zagraniczne. Na koniec zasygnalizowano jakie trudności mogą wystąpić w związku z próbą wejścia na międzynarodowe rynki zbytu.

Based on case analyses of twenty enterprises, the paper describes modes of foreign market entry, by analysing the following elements: reasons of entering foreign markets, the choice of orientation (international or global), selection of foreign target markets, applied marketing mix, as well as obstacles encountered by the enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Attiyeh R. S., Wenner S. L., Critical mass: Key it export profit, „McKinsey Quarterly" 1981, winter, s. 73-87.
 2. Ayal I., Zif J., Competitive market choice strategies in multinational marketing, „Journal of Marketing" 1979, No. 43, s. 84-94.
 3. Brdulak H., Gołębiowski T., Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalizacji, [w:] Trans'01, s. 20.
 4. Brouthers K. D., Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode. choice and performance, „Journal of International Business Studies" 2002, No. 2, s. 203-221.
 5. Cateora P., International Marketing, IRWIN, 1996, s. 19-22.
 6. Chetty S., Campbell-Unt C., Paths to internationalization among small- to medium-sized firms. A global versus regional approach, „European Journal of Marketing" 2003, No. 5/6, s. 796-820.
 7. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, 1992, s. 250-252.
 8. Dunning J. H. (ed.), Regions, Globalization, and Knowledge-Based Economy, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 15-19.
 9. Figiel A. S., Wpływ efektu kraju pochodzenia produktu dla strategii internacjonallizacji przedsiębiorstw, [w:] Trans'01..., s. 161—163.
 10. Ghauri P., Lutz C., Tesfom G., Using networks to solve export-marketing problemi small- and medium-sized firms from developing countries, „European Journal of Marketing 2003, Vol. 37, No. 6, s. 728-752.
 11. Kaczmarek B., Sojusze strategiczne polskich przedsiębiorstw - wyniki badań, [w] Trans'01. Wspólna Europa - przedsiębiorstwo wobec globalizacji, SGH-PWE, Warszawa 201 s. 268-283.
 12. Kotler Ph., et al. Marketing, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa, 2002, s. 220-221.
 13. Kotler Ph., Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 245.
 14. Kotler Ph., Megamarketig, „Harvard Business Review" 1986, March/April, s. 117.
 15. Moen O., Servais P., Born global or gradual global? Examining the export behavior of small- and medium-sized enterprises, „Journal of International Marketing" 2002, No. 3, s. 49-72.
 16. Rao C.P., Erramilli M.K., G. K. Ganesh, Impact of domestic recession on expon marketing behavior, „International Marketing Review" 1970, No. 7, 2, s. 54-65.
 17. Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, PWN, Warszawa, 1999, s. 71-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu