BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa
Tytuł
Innowacje technologiczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa
Technological Innovations in Marketing Performance of a Company
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 149-158, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Marketing, Teoria innowacji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność gospodarki
Marketing, Innovation theory, Enterprise innovation, Innovation economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano marketingowe ujęcie innowacji w przedsiębiorstwie i omówiono znaczenie innowacji z punktu widzenia gospodarki, nabywcy jak i przedsiębiorstwa. Przedstawiono również koncepcję rynkowych uwarunkowań sprzyjających wdrażaniu innowacji w marketingu.

Marketing plays the essential role in achieving the marketable success of the enterprise. Marketing is one of the areas in which the innovations can come into being, or for which can come into being. Ability to creating and absorption the innovations will still decide about strength and position of the individual states and the enterprises. The technological innovations in marketing activity of the enterprise - applied for offering the suitably well-chosen product the suitable customer in suitable place and time - determine the form of the relationship between the enterprise and the customer. This in turn unlocks possibility of conquest in customer's consciousness position better than rival possesses, and enterprise helps more quickly even to win this position, thanks to what wins competitive superiority.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 35.
 2. Drucker P., Innovation and Enterpreneurship, Broadway Books, New York 1985.
 3. Freeman C., The Economist of Industrial Innovation, F. Finer, London 1982, s. 7, za: W. Janasz (red.), Innowacje w modelach dzialalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 53.
 4. Gawlak R., Niektóre typy ograniczeń działań innowacyjnych, „Zagadnienia Naukoznawstwa 1979, nr 4, s. 516.
 5. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998, s. 194-197.
 6. Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2001, s. 13.
 7. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa s. 195-196.
 8. Hisrich R. D., Peters M. P., Marketing a New Product. It's Planning, Development and Control, California 1978, s. 9, za: A. H. Jasiński, Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmiriskiego, Warszawa 1998, s. 7.
 9. Ileczko B., Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, „Zagadnienia Naukoznawstwa" 1979, nr 4, s. 499-512.
 10. Jasiński A. H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992, s. 39-45.
 11. Karcz K., p roces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe (Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego), Katowice 1997, s. 11.
 12. Kotler Ph. , Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 322.
 13. Pietrasiński Z., Ogólne psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1970, s. 9.
 14. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 142.
 15. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Co-opting customer competence, „Harvard Business Review" 2000, January-February, s. 80.
 16. Szymura-Tyc M., Technologie informatyczne w zarządzaniu marketingowych przedsiębiorstwa ¡jego powiązania z otoczeniem, [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, Uniwersytet Gdański, Sopot 2003, s. 120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu