BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gucik Marian, Hudakova Slavomira
Tytuł
Strategia marketingowa w turystyce zagranicznej Słowacji
Marketing Strategy in Foreign Tourism in Slovakia
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 795, s. 63-77, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Turystyka międzynarodowa, Produkt turystyczny
Marketing strategy, International tourism, Tourist product
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Zagraniczną turystykę przyjazdową uznaje się powszechnie za ważne źródło wpływów dewizowych. Ich rozmiary zależą jednak od atrakcyjności produktu turystycznego kraju recepcji turystów, tzn. atrakcyjności walorów turystycznych oraz zakresu i jakości oferowanych usług. Jeśli Słowacja ma stać się atrakcyjnym miejscem pobytu zagranicznych turystów, musi spełniać te warunki, a ponadto skutecznie działać na zagranicznych rynkach. W tym celu potrzebna jest ofensywna strategia marketingowa produktu turystycznego Słowacji. Zamiarem autorów opracowania jest zaproponowanie strategii marketingowej zagranicznej turystyki przyjazdowej na Słowację, a także działań gwarantujących jej wdrożenie. Autorzy prezentują wyniki analizy marketingowej zagranicznej turystyki przyjazdowej, formułują cele marketingowe, wyodrębniają segmenty rynku oraz proponują określone strategie marketingowe. (abstrakt oryginalny)

The incoming foreign tourist traffic is generally considered an important source of hard currency revenue. The size of this revenue depends, among others, on the attractiveness of tourist values and on the range and quality of offered services. If Slovakia is to become an attractive place for tourists, it must meet the above conditions and act efficiently on foreign markets. In the article, the authors suggest both a marketing strategy targeted at the incoming foreign tourist traffic in Slovakia and the activities to guarantee its implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bulletin pre cestovný ruch. Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, 1997, č. 2.
  2. Cestovný ruch na Slovensku v roku 1996. Ministerstvo hospodárstva SR 1997.
  3. Gúčik M.: Strategie des Tourismus in der Slowakei. Berlin, ITB 1997, s. 13.
  4. Kirstges T.: Expandionsstrategien im Tourismus. 2. Vyd. Wiesbaden, Gabler Verlag 1996.
  5. Kotler Ph., Armstrong G.: Marketing. Vyd., Bratislava, SPN 1992.
  6. Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Organizácia pre marketing a propagáciu cestovného ruchu. Banská Bystrica 1995.
  7. Stratégia priestorového rozvoja a usporiadania Slovenska. Čiastkový výstup. Banská Bystrica, Slovenská agentúra životného prostredia 1995.
  8. Trh cestovného ruchu na Slovensku (výskumný projekt č. 1/1991; 401/92). Banská Bystrica, Ekonomická fakulta UMB 1993.
  9. Vanková M.: Imidž štátu ako cestovného cieĺa. Banská Bystrica, Ekonomická revue cestovného ruchu, 29, 1996, č. 2.
  10. Vaňová A.: Uplatnenie teritoriálneho marketingu v cestovnom ruchu. Banská Bystrica, Ekonomická revue cestovného ruchu, 27, 1994, 6. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu