BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikułowski Pomorski Jerzy (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Polacy wobec wymiarów Hofstedego - kierunki zmienności
The Poles and Hofstede's Dimensions of Culture: Trajectories of Change
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 606, s. 55-74
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Społeczeństwo obywatelskie, Naród, Psychologia społeczna
Social sciences, Civic society, Nation, Social psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cechy polskiego charakteru narodowego odgrywają ważną rolę w przemianach jakie społeczeństwo przechodziło w drugiej połowie XX w. Poznanie ich może służyć weryfikacji hipotez dotyczących kryteriów różnic kulturowych. W artykule zwrócono uwagę na okresową zmienność charakterów narodowościowych, która w pewnych historycznych momentach oznaczała indywidualizm i męskość a w innych chyliła się ku kolektywizmowi i żeńskości.

The Poles were not included in Geert Hofstede's research on corporate cultures. Nonetheless, some data about Poles does exist in print. This data is approximate in character, originates from different sources, and is seemingly connected with the indexes used in the IBM research. The value of these indexes has not been subject to critical analysis. The features of the Polish national character have played a significant role in the transformations that the Polish nation has undergone in the second half of the 20th century. That is why learning about these features may serve as an opportunity to verify hypotheses concerning the criteria that inter-cultural differences should meet. In Hofstede's view, the Poles take the middle position among Central and Eastern European nations and other European countries in power distance. They assume a middle position in uncertainty avoidance; they score slightly higher on individualism. Only in masculinity do the Poles obtain a high index value. What I would like to emphasise is the periodic changeability characteristic of this nation, which, at certain historical junctures, makes individualism and masculinity come to the fore, only to give way to collectivism and femininity at other times. The hypothesis on the changeability of national character stands in opposition to the claim that it is permanently heterogeneous. This problem was studied by the author using historical data as well as data collected by Polish students. The historical changes point to a social character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński A., Psychika narodowa nie istnieje, rozmowa P. Aleksandrowicza z autorem, "Polityka" 1983, nr 10, s. 3.
 2. Chałasiński J., Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej "Kopalnia" na Górnym Śląsku. Studium Socjologiczne, Warszawa 1935, s. 137.
 3. Człowiek bez dogmatu [w:] We własnych oczach, J. Konieczna, A., Wieluński, Warszawa 1986, s. 29.
 4. Dąbrowski K., O charakterze narodowym Polaków, "Regiony" 1992, nr 1, s. 106-129.
 5. Dyskusja historyków i socjologów. "Kultura i Społeczeństwo" 1992, t. XXXVI, nr 1, s. 146.
 6. Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, ANEKS, Londyn 1994.
 7. H. G. Skilling samizdat and Independent Society in Central and Eastern Europe, Columbus: Ohoi State/University Press, 1989.
 8. J. Kubik, The Power of Symbols Against the Symbols of Power, University Park, Pennsylvania Sate University Press 1994.
 9. Hickson D., J., Pough D., S., Management Worldwide. The Impact of Societal Culture on Organizations Around the Globe, Pengiun Books, London 1995.
 10. Hofstede G., Estimated Values for Countres not Included in the IBM Data, Addenda to: G. Hofstede, Cultural Constrains in Management Theories, Las Vegas, 1992.
 11. Hoppe M.,H., Validating the Masculinity/Feminity Dimension on Elites from 19 Countries. [w:] Masculinity and Feminity, G. Hofstede and Associates, sage, London 1998, s. 42.
 12. Kamiński A., Charakter narodowy Polaków, "Biuletyn Informacyjny" 1942, nr 21, s. 1-3 przedruk "Odra" nr 9, s. 3-5.
 13. Kępiński A., Psychopatie, Warszawa 1988.
 14. Kłoskowska A., Charakter narodowy a osobowość we współczesnej problematyce badań społecznych, "Kultura i Społeczeństwo" 1957, t. I, nr 1, s. 109.
 15. Lewis R., When Cultures Colide, Nicholas Breadley, London 1996.
 16. Lubecka A., A Central European Communication` Melting Pot: an Example of Communication in Business, Theory and Practice, Robert Gibson (ed.), Verlag Wissenschaft & Praxis, Berlin 1998, s. 175-184.
 17. Mikułowski-Pomorski J., Jan Karol Korwin-Kochanowski: psychologia tłumu i narodu [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, pod red. K. Sowy, PAX Warszawa 1983, s. 189-209 i inne szkice zawarte w tym tomie.
 18. Mikułowski-Pomorski J., "Solidarność" jako efekt zmiany społecznej - kryzys społeczeństwa industrialnego: kolektywizm, męskość, niepewność [w:] "Solidarność" dwadzieścia lat później, Arkana, Kraków 2001, s. 34-60.
 19. Mikułowski-Pomorski J., Post_Communist Europe and the Understanding of Change: The Case of Poland [w:] Polish Transition - Ten Years on Process and Perspectives, S. Faulkner, J. McLoughlin, S. Owsiak (eds), Ashgate, Aldershot 1999, s. 143-166.
 20. Noorderhaven N., G., Management and Culture: What about Poland? Institute for Research on Intercultural Cooperation.
 21. Nowakowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Aneks, "Polityka" 1995, Londyn-Warszawa.
 22. Pond E., The Rebirth of Europe, The Brookings Institution, Washington 1999, s. 152.
 23. Topolski J., Fakty czy mity, "Polityka" 1982, nr 9, s. 1 i 15.
 24. Trompenaars A., Riding the Wave of Culture, Nicholas Breadley, London 1993.
 25. Van de Vliert E., Gender Role Gaps, Competitiveness and Temperature [w:] G. Hofstede and Associates, Masculinity and Feminity, Sage, London 1998, s. 121.
 26. Von Wiese L., Systematic Sociology, adapted and amplified by H. Backer, Wiley, New York 1932.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu