BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Denek Emilia
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych
The Role of Local Self-Government in Providing Social Services
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 38, s. 7-24, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Budżet samorządu terytorialnego, Usługi publiczne
Local government, Local finance, Local government economic activity, Local budget, Public services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono pojęcie i cechy usług społecznych oraz podmioty zajmujące się świadczeniem tych usług ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Przedstawiono podstawowe płaszczyzny gospodarki samorządu terytorialnego, które należy, zdaniem autorki, uwzględnić w badaniach odnoszących się do rozpatrywania usług społecznych.

The article determines the concept and features of social services which are approved by the authors of the articles in this publication. Moreover, the local self-government is placed among various entities involved in the services under discussion. Considering the role of the local self-government in providing social services, some problems to be researched have been selected. These problems concern mainly activities of the local self-government institutions - organizers of the social services. The author also indicates most significant issues which can be considered in the context of the role of the local self-government as an entity stimulating development of social services provided by private institutions, social organisations and the like. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchanan J. M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Bywalec Cz.,Od kopciuszka do królowej, "Życie Gospodarcze" 1994 nr 15.
 3. Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Zeszyty Naukowe nr 7, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 4. Denek E., Zadania i finansowe instrumenty organów gminnych w zakresie rozwoju turystyki, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, red. K. Znaniecka. Wyd. AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 5. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1987.
 6. Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 7. Janicki M., Trzecia siła, "Polityka" 2001 nr 37.
 8. Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i Opracowania nr 512, Warszawa 2002.
 9. Kietlińska K., Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 10. Małkiewicz A., Różnie, byle skutecznie, "Wspólnota" 2003 nr 3.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Piotrowska-Marczak K., W poszukiwaniu metod finansowania usług społecznych, "Polityka Społeczna" 1993 nr 8.
 13. Piotrowski A., Przybywa spółek, "Wspólnota" 2003 nr 3.
 14. Sobiech J., Wierzbicki J., Racjonalizacja podziału usług społecznych i niektóre mechanizmy tego podziału, w: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej (3), red. J. Wierzbicki, Zeszyty Naukowe seria I, z. 199, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1991.
 15. Wierzbicki J., Społeczno-ekonomiczne przesłanki racjonalizacji działalności socjalnej zakładów pracy (z dyskusji nad założeniami reformy gospodarczej w sferze usług niematerialnych), w: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej, red. J. Wierzbicki, Zeszyty Naukowe seria I nr 117, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1983.
 16. Zarychta H., Funkcja socjalna przedsiębiorstw w okresie transformacji (w świetle regulacji prawnej i praktyki), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995 nr 5.
 17. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU nr 155 poz. 1014.
 18. Ustawa z 21 stycznia 2000 r o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, DzU nr 12 poz. 136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu