BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowska Bogumiła
Tytuł
Stan i kierunki zmian wiejskiego rynku pracy
The State and Directions of Changes on the Rural Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 32, s. 9-29, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wiejski rynek pracy, Bezrobocie na wsi
Rural labour market, Unemployment in rural area
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano w ujęciu dynamicznym, poziom oraz strukturę przedmiotową, podmiotową i przestrzenną podaży, popytu i bezrobocia na wiejskim rynku pracy. Zdaniem autorki, uchwycenie zjawisk i procesów cechujących te parametry ekonomiczne, stwarza możliwość poznania istoty oraz stopnia dojrzałości ekonomicznej badanego rynku, a także określenia kierunków i uwarunkowań jego rozwoju w bliższej i dalszej przyszłości.

The paper presents the character and evolution of the rural labour market under systemic transformation of the Polish economy. Results of a theoretical-empirical analysis have confirmed a decline in the economic activity of the rural population, relatively deep among young people and women. Moreover, this part of the population is characterized by a relatively weak job and spatial mobility and a low level of education maladjusted to the changing expectations of employers. Those processes were accompanied by a drastic decline in the number of jobs in the public sector and a slight increase of that number in the private sector. As a result structural unemployment emerged and increased rapidly, particularly among the rural population outside agriculture. Unemployment rate in the country differs according to demographic features, employment status and spatial approach. The rural labour market is characterized by certain specificity as compared with the urban labour market. It results mainly from traditional behaviour of the population, particularly farmers' population, and from the fact that the structure of employers is dominated by small enterprises oriented to-wards the local market. Thus, the studied market is relatively less flexible; it offers worse jobs and particularly a lesser stability of employment, lower wages and a limited possibility of promotion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski (BAEL), GUS, Warszawa 1999, 2002.
 2. Bielski W., Polska "B" na bezrobotnym, "AgroSerwis" 1996 nr 6.
 3. K a b a j M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa, 2000.
 4. Kijanowski R, Skala migracji a cechy rodzin chłopskich, IBRiGŻ, Warszawa 1999, Komunikaty, raporty, ekspertyzy - z. 451.
 5. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPiSS, Warszawa 1998.
 6. M i c h n a W., Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczenia, lERiGŻ, Warszawa 1999.
 7. M i c h n a W., Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich i w rolnictwie, IPiSS, Warszawa 2001.
 8. Ostrowski L. Wykształcenie jako czynnik awansu społecznego w rodzinach chłopskich, "Polityka Społeczna" 1999 nr 7(305).
 9. Ratajczak K., Wojciechowska-Ratajczak B., Gospodarowanie zasobami pracy w rolnictwie polskim, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 10. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2001.
 11. Sikorska A., Struktura społeczno-demograficzna i wykształcenie ludności wiejskiej, IERiGŻ, Warszawa 1999.
 12. Sosnowska B., Niektóre uwarunkowania wzrostu konkurencyjności rolnictwa polskiego, "Wieś i Rolnictwo" 2002 nr 3.
 13. Współczesne dylematy zatrudnienia, praca zbiorowa pod red. J. Orczyka. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 1998.
 14. Zegar J. S., Ludność rolnicza i gospodarstwa chłopskie w świetle Powszechnego Spisu Rolnego 1996. IERiGŻ. Studia i Monografie. Warszawa, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu