BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanek Zbigniew
Tytuł
Wieloczynnikowa analiza porównawcza regionalnej atrakcyjności rynku usług telekomunikacyjnych
Multifactor Comparative Analysis of Regional Attractiveness of Telecommunication Service Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (10), 1998, nr 800, s. 169-186
Słowa kluczowe
Usługi telekomunikacyjne, Rynek usług, Atrakcyjność inwestycyjna
Telecommunications services, Services market, Investing attractiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zastosowanie wieloczynnikowej analizy porównawczej w celu uszeregowania województw i dyrekcji okręgów TP SA (obiektów) pod względem atrakcyjności tych obszarów terytorialnych dla obecnych i przyszłych inwestorów na rynku usług telekomunikacyjnych. Wygenerowana lista rankingowa powstała na podstawie następujących kryteriów wyrażających regionalną atrakcyjność rynku usług telekomunikacyjnych: 1. wskaźnik efektywności jednego abonenta, 2. wskaźnik gęstości telefonicznej na 100 mieszkańców, 3. liczba oczekujących na instalacje, 4. wskaźnik produkcji razem na jednego mieszkańca w mln zł.

Marketing is an interdisciplinal science. The knowledge of such fields of study as psychology, social science, law, economics, statistics and technical science, which facilitates understanding of technology used in a specific industry, improves marketing research and allows to formulate safe diagnoses, which raise probability of success. The degree of attractiveness of a market can be evaluated by means of quantitative methods. One of them is a method based on econometrical model of a multifactor comparative analysis made by using development measure method. The purpose of a multifactor comparative analysis is to arrange provinces and areas governed by Regional Head Offices of Telekomunikacja Polska SA (objects) according to the degree of attractiveness of these areas for actual and future telecommunication market investors. The generated rank list was created on the basis of four factors (features) describing regional attractiveness of a telecommunication services market. These factors having been processes will be represented by a single inclusive indicator, called a development measure. The analysis compares the researched areas in space.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu