BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pondel Hanna
Tytuł
Demograficzne uwarunkowania zmian na wiejskim rynku pracy
Demographic Conditions of Changes on the Rural Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 32, s. 30-56, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wiejski rynek pracy, Struktura demograficzna ludności wiejskiej, Przemiany demograficzne, Prognozy demograficzne
Rural labour market, Demographic structure of rural populations, Demographic transformation, Demographic forecasts
Abstrakt
Autorka scharakteryzowała obszary wiejskie pod względem zachodzących zmian w ich zaludnieniu, strukturze społeczno-zawodowej, ruchu naturalnym i migracyjnym, a także zaprezentowała prognozy dotyczące kształtowania się sytuacji demograficznej na wsi oraz wpływu tych procesów na poziom i strukturę podaży na wiejskim rynku pracy.

The results of systemic transformation in the rural areas are visible, among others, in the growing unemployment aggravated by the fact that another wave of demographic boom entered the labour market. The Polish rural areas have a large demographic potential the use of which is very difficult due to relatively low job and spatial mobility, lack of qualifications and scarcity of job offers. In the light of Poland's integration with the European Union, the rural labour market in Poland belongs to the most threatened segments of the labour market. Reduction of employment in agriculture is inevitable and the difficulties connected with it result from the fact that it will be accompanied by a growing labour supply in Poland (at least until 2005) and a limited possibility of the urban areas to absorb labour force. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa 1994-2002.
 2. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
 3. Bolesławski I.,Rutkowska L., Prognoza ludności Polski według województw na lata 1999-2030, GUS, Warszawa 2000.
 4. Brodziński Z., Społeczno-demograficzne bariery rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, w: Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, pod red. S. Urbana, AE Wrocław, 2002.
 5. Frenkel J., R o s n e r A., Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce, w: Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca, PAN - IRWiR, Warszawa 2001.
 6. Grewiński M., Malinowski K., Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy, za: EUROBAROMETR, Opinia publiczna w UE 1997; WSP, Warszawa 1999.
 7. Grzelak-Kostulska E., Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, UMK, Toruń 2001.
 8. K o t o w s k a I.E., Scenariusze rozwoju demograficznego - konsekwencje społeczne i ekonomiczne, w: Czy kryzys demograficzny w Polsce?, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2000.
 9. Polska Wieś 2002. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2002.
 10. Rauziński R., Konsekwencje społeczno-gospodarcze prognozy ludności Polski dla wsi do 2000 r., w: Wieś i rolnictwo, perspektywy rozwoju, IBRiGŻ, IRWiR, SGH, Warszawa 2002.
 11. Rocznik Demograficzny, GUS Warszawa 2001.
 12. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 1993.
 13. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS Warszawa 1998.
 14. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS Warszawa 2001.
 15. Rocznik Statystyczny, GUS Warszawa 1996.
 16. Rocznik Statystyczny, GUS Warszawa 1999.
 17. Rocznik Statystyczny, GUS Warszawa 2001.
 18. Sikorska A., Struktura społeczno-demograficzna ludności wiejskiej, w: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2001 r., IBRiGŻ, Warszawa 2002.
 19. Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, pod red. A. Rosnera, PAN-IRWiR, Warszawa 2002.
 20. Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000, IBRiGŻ, Warszawa 2000.
 21. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 r., GUS Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu