BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pondel Marek
Tytuł
Makroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy
Macroeconomic Conditions of the Rural Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 32, s. 57-87, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Koniunktura gospodarcza, Wiejski rynek pracy
Political and systemic transformations, Business trends, Rural labour market
Abstrakt
Autor podjął próbę prezentacji wpływu głównych czynników makroekonomicznych na charakter i tendencje zmian na wiejskim rynku pracy w okresie przemian strukturalnych. Autor wybrał podstawowe makroekonomiczne parametry opisujące stan gospodarki, a mające wpływ na sytuację na wiejskim rynku pracy (PKB, budżet państwa, handel zagraniczny).

The paper is an attempt to present the influence of the main macroeconomic factors on the character and tendencies of changes on the labour market, particularly on the rural labour market in Poland during the period of structural changes. The rural labour market is an integral part of the home labour market. Its character is determined by the economic situation of the country. The economic situation of the country, in turn, is closely connected with business conditions responsible for the economic situation of the rural population in the light of labour force demand and supply. Generally, the macroeconomic conditions did not exert very favourable influence on the rural labour market. The key problem of the Polish rural areas was the need to reduce the number of people employed in agriculture and increase this number in the non-agricultural sectors. Additionally, economic activity of the rural population was influenced by overall market relations which determine business conditions in agriculture. Liberalization of the market, recession, growing competition, different structure of investment outlays caused rapid changes on the labour market - in particular on the rural labour market. Therefore, specific conditions of the rural labour market require special policy of the state as regards improvement in the structure and level of employment in the country. The state can influence the demand for labour (creating new jobs, subsidies, early retirement, etc.) and the supply of labour (the system of training and raising qualifications, job agencies) so it plays the key role as regards regulation and deregulation of the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J., Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, pod red. T. Hunka, FAPA, Warszawa 2000.
 3. Frenkel I.,Rosner A., Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce, w: Rynki wiejskie: ziemia, praca, kapitał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2001.
 4. Grzelak A., Ważniejsze makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie, w: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, 2001.
 5. Kapusta R, Teoria agrobiznesu, AE Wrocław, 1998, część I.
 6. Kryńska E.,Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS, Zeszyt 12, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
 7. Kulawik J., Polityka finansowa, w: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998.
 8. Makroekonomia - podstawowe problemy, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 2002.
 9. Papuga J., Wspomaganie rolnictwa - kto najwięcej korzysta z kredytów?, "Boss - Rolnictwo" 2002 nr 30.
 10. Podstawka M., System finansowy w rolnictwie na tle integracji Polski z Unią Europejską, FAPA, Warszawa 2000.
 11. Rowiński J., Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, w: Rolnictwo polskie w okresie w okresie transformacji systemowej (1989-1997), JERiGŻ, Warszawa 1998.
 12. Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, red. E. Kryńska, Studia i Monografie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 13. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa 2002.
 14. Sosnowska B., Kierunki zmian wiejskiego rynku pracy w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, w: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych, op.cit., s. 142.
 15. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, MRiGŻ, Warszawa 1999, (www.minrol.gov.pl).
 16. Szczygielski K., Wpływ handlu zagranicznego na polski rynek pracy, "Gospodarka Narodowa" 2001 nr 10.
 17. Szymańska J., Możliwości wspierania finansowego różnych form aktywizacji obszarów wiejskich, w: Agrobiznes 2002 -przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, Prace Naukowe nr 941, tom II.
 18. Wilkin J., Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian, w: Roczniki Naukowe SERiA, tom II, zeszyt I, Warszawa - Poznań - Zamość 2000.
 19. Wojewoda I., Aktywizacja działalności pozarolniczej w walce z bezrobociem na wsi, w: Agrobiznes 2002 - przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, Prace Naukowe nr 941, tom II.
 20. Woś A., Koniunktura rolnicza, w: Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 21. Woś A., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego, w: Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2001 r., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2002.
 22. Woś A., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego, w: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1998 roku, IBRiGŻ, Warszawa 1999.
 23. Woś A., Rolnictwo polskie -porównawcza analiza systemowa, IBRiGŻ, Warszawa 2000.
 24. Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 25. Woś A., Ustrojowe podstawy transformacji sektora żywnościowego, w: Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1998.
 26. Zegar J., Dochody chłopskie. Stan - Perspektywy - Polityka - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 439, IERiGŻ, Warszawa 1999.
 27. Zegar J., Polityka rolna, w: Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu