BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Krzysztof
Tytuł
Mikroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy
Microeconomic Conditions of the Rural Labour Marke
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 32, s. 88-111, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Uwarunkowania mikroekonomiczne, Wiejski rynek pracy, Infrastruktura wsi, Dochody rolnicze, Wydajność pracy, Struktura zatrudnienia w rolnictwie
Microeconomic conditions, Rural labour market, Rural infrastructure, Farm household income, Labour efficiency, Structure of employment in agriculture
Abstrakt
Celem opracowania było określenie charakteru i siły oddziaływania mikroekonomicznych czynników na zmiany wielkości i strukturę podaży i popytu na siłę roboczą. Autor, wychodząc z założenia, że wiejski rynek pracy stanowi integralną część szeroko rozumianego rynku siły roboczej, do podstawowych zagadnień mikroekonomicznych warunkujących jego funkcjonowanie zaliczył: relacje pomiędzy pracą żywą a innymi czynnikami wytwórczymi, relacje pomiędzy zatrudnieniem a wydajnością pracy, a także poziom i strukturę dochodów ludności wiejskiej i rolniczej oraz zasoby infrastrukturalne wsi.

In Poland the situation on the labour market and particularly on the rural labour market is extremely complicated mainly due to the growth of the general level of unemployment. Therefore, the aim of the paper is to determine the character and the impact of microeconomic factors on the changes in the volume and structure of the supply and demand for workforce. The main microeconomic factors include: relations between human labour and other factors of production, relations between employment and labour productivity and also the level and structure of rural and agricultural population's incomes as well as infrastructural resources of the rural areas. The studies show that on the rural labour market there are many restrictions as regards rational utilization of labour resources. An indicator of low effectiveness of those employed in the country, particularly in agriculture, is several times lower level of work productivity of the agricultural population than that of non-agricultural population. A chance for growth of work productivity and higher incomes is an improvement of relations between workforce and other factors of production as well as raising the level of education of the rural population. In this way it would be possible to gain income from non-agricultural sources mainly due to increased entrepreneurship and it would lead to improved competitiveness of production in agriculture. The level of development of rural infrastructure has a great impact on the possibilities of the growth of work productivity, the scale of entrepreneur-ship and the standard of living of the rural population. There is a huge difference between infrastructure in the rural and urban areas and a big disproportion in its accessibility. If the above-mentioned barriers are not limited it will be very difficult to solve the problems of the rural labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołaś Z., Techniki wytwórcze w rolnictwie indywidualnym (na przykładzie makroregionu środkowozachodniego), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1995 nr 4-5.
 2. Gospodarka mieszkaniowa w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 3. Hunek T., Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodarczej - lekcja dla akcesji Polski z Unią Europejską, w: Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, pr. zb. pod red. M. Kozakiewicza, IRWiR PAN, Warszawa 1996.
 4. Infrastruktura komunalna w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 5. Klepacki B., Sytuacja dochodowa rolników o różnym wykształceniu w okresie przemian gospodarczych, "Wieś i Rolnictwo" 1997 nr 2.
 6. Makarski S., Adaptacja gospodarki chłopskiej i jej otoczenia do warunków rynkowych, Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1994.
 7. Poczta W., Prognoza zmian zasobów czynników produkcji i efektywności gospodarowania do roku 2002, w: Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, pr. zbiór, pod red. A. Kwiecińskiego, H. Runowskiego, i J. Wilkina, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa 1994.
 8. Pracujący w gospodarce narodowej w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 9. Ratajczak K., Postęp techniczny oraz wydajność pracy w warunkach przechodzenia rolnictwa do gospodarki rynkowej, w: Rolnictwo polskie w gospodarce rynkowej, pod red. B. Wojciechowskiej-Ratajczak, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 10. Ziętara W., Zdolność konkurencyjna polskiego rolnictwa w stosunku do krajów Unii Europejskiej, w: Konkurencyjność polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych, Materiały na III Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Olsztyn 1996.
 11. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 roku, Raport analityczny z badania ankietowego, GUS, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu