BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna
Tytuł
Orientacja na klienta: cele i formy realizacji w polskich przedsiębiorstwach (na podstawie badań ankietowych)
Customer Orientation: Aims and Solutions in Polish Firms
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (10), 1998, nr 800, s. 11-28
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Strategia obsługi klienta
Corporation strategies, Customer service strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podkreślono, że uznanie konsumenta za główny przedmiot zainteresowania przedsiębiorstwa powinno przejawiać się na etapie zarówno formułowania, jak i realizacji strategii przedsiębiorstwa. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 1995 r. na ogólnopolskiej próbie 436 przedsiębiorstw i w 1996 r. na próbie 302 przedsiębiorstw o różnym rodzaju działalności, statusie prawnym, liczbie zatrudnionych i osiąganych obrotach. Przeanalizowano je pod kątem takich problemów, jak: zaspokojenie potrzeb nabywców jako cel działalności przedsiębiorstwa, uwzględnianie propozycji klientów w formułowaniu i realizowaniu strategii przedsiębiorstwa, formy sprzedaży i usług posprzedażowych, gromadzenie informacji o formach i standardzie obsługi klientów, polityka przedsiębiorstw w zakresie reklamacji, działania służące kształtowaniu wierności klientów.

The contents of the article are the results of the researches concerning activities of firms servant to customers. The author shows the importance of wants and expectations of customers in formulating the aims of firms and in realisation of their strategies. It presents kinds of sales, standards of services, formation of customer loyalty, and attitudes and procedures used to deal with the complaints of customers. The article presents the factors which cause difficulties in the process of satisfying customers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu