BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Ewa
Tytuł
Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość informacyjna i użyteczność danych dostarczanych przez rachunkowość
Primary Principles of Accounting versus Information Value and Usefulness of Data Provided by Accounting
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 11-16, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ustawa o rachunkowości, Zasady rachunkowości, Teoria rachunkowości
Accounting Act, Accounting principles, Accounting theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nadrzędne zasady rachunkowości, to element systemu rachunkowości, którego istotę oraz znaczenie omawia się i podkreśla, począwszy od prezentowania podstaw rachunkowości w procesie nauczania, aż po zapisy tych treści w uregulowaniach mających na celu harmonizację prawa bilansowego w świecie. Autorka wymieniła scharakteryzowane przez S. Skrzywana zasady rachunkowości, których znaczenie w praktyce gospodarczej jest tak duże, iż zostały one umieszczone w ustawie o rachunkowości. Dalej opisała nadrzędne zasady rachunkowości zawarte w ustawie o rachunkowości, po jej nowelizacji w 1994 roku. Na zakończenie przedstawiła sytuacje, w których narusza się bądź nieprzestrzega nadrzędnych zasad rachunkowości.

Accounting delivers a lot of general and particular information which has a varied level of details, differentiated content and which is intended to various receivers. That information should always result from accounting books kept according to primary principles of accounting that is a condition to assent them as a record complying with law requirements. In practice there may be sometimes a situation in which the reporting information is misinformation not connected with the accounting policy. Business decisions (which may be taken by an investor, banks, the management of a firm and public institutions offer the financial help) may decide about a big risk of causing errors. It may be a consequence of the lock of compliance with the primary principles of accounting in a financial year. However, every firm has a real obligation to give an internal agreement of the financial reports without different substantial and arithmetical errors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. CebrowskaT.: Polityka rachunkowości-nowe określenia w prawie bilansowym. W: Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław: Wyd. AE. 2002.
  2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz l.: Rachunkowość finansowa. Cz l. Warszawa: Difin 1996.
  3. Olchowicz I.: Podstawy rachunkowości. Cz. 1. Wykład. Warszawa: Difin 2000.
  4. Skrzywan S.: Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE 1973.
  5. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. W: Międzynarodowe standardy rachunkowości 2001. Warszawa: SKwP 2002.
  6. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. DzU nr 113, póz. 1186, z późn zm.
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jednolity tekst w: DzU 2002 nr 76, póz. 694.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu