BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerkawski Stanisław
Tytuł
Istota kosztów jako kategorii ekonomicznej
Essence of Costs as an Economical Category
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 22-27, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Koszty działalności gospodarczej, Teoria kosztów
Economic activities costs, Cost theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiona w artykule próba przypomnienia przez autora, co się kryje za ekonomicznym zjawiskiem koszt, pozwala dostrzegać te jego aspekty, których uwzględnienie jest podstawowym elementem działań dyscyplinujących koszty ponoszone przez podmioty gospodarcze.

The cost is an economical category of which the description and analysis is extensively presented in economical literature. The definition of the notion of cost presents also the legislator in the law on the change of law on the accountancy. The interpretation of the costs in both defamations is not identical. The essence of the cost as an economical category strictly links this notion to the managing process. This article is devoted to the importance of this connection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drury C.: Rachunek kosztów. Warszawa: PWN 1995.
  2. Jarugowa A., Maić W., Sawicki K.: Rachunek kosztów. Warszawa: PWE 1983.
  3. Micherda B.: Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Kraków: Zakamycze 2001.
  4. Nowak E.: Rachunkowość menedżerska. Wrocław: Wyd. AE 1995.
  5. Obłój K.: Strategia organizacji. Warszawa: PWE 1998.
  6. Rachunkowość kosztów - elementy rachunkowości zarządczej. Pod red. D. Sołtys. Wrocław: Wyd. AE 2000.
  7. Rachunkowość - system informacyjny controllingu. Pod red. E. Nowaka. Wrocław: ARMO-TW1O 1993.
  8. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. DzU nr 113, póz. 1186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu