BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz
Tytuł
Korzyści przedsiębiorstwa z utrzymywania płynności finansowej
Reasons of the Support of the Financial Liquidity in the Firm
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 115-124, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Przegląd literatury, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Polityka finansowa przedsiębiorstwa
Literature review, Enterprises financial liquidity, Enterprise financial policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia korzyści jakie wynikają z utrzymania przez przedsiębiorstwo płynności finansowej. Autor na wstępie przytoczył, spotykane w literaturze, poglądy na temat odpowiedniego poziomu i wartości płynności. W dalszej części opisał skutki zbyt niskiego poziomu płynności oraz walory posiadanego poziomu płynności w przedsiębiorstwie. Przedstawił także źródła zwiększające poziom płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Industrial companies invest large sums in the support of financial liquidity. The article presents reasons of the support of the financial liquidity. They consist of: the possibility of the saving on transaction costs, provisions before expensive and negative results of the lack of the liquidity, possibilities of executing of unusually profitable sensitive investments on the time and the possibility of the use properly high-level of the liquidity in the aim of financing its own activity and the investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck S.E.: The Option Value of Money. Newark: Working Paper nr 93-15. University of Delavare 1993.
 2. Berger A., Udell G.: Lines of Credit and Relationship Lending in Small Firm Finance. "Journal of Business" 1995 nr 68, s. 351-381.
 3. Bernoulli D.: Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk. Econometrica, styczeń 1954.
 4. Bierman H., jr., Smidt S.: Financial Management for Decision Making. New York: Macmillan Publishing Company 1986.
 5. Blazenko G. W.: Managerial Preference, Asymmetric Information, and Financial Structure. "Journal of Finance" 1987 nr 42, s. 839-862.
 6. Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: WN PWN 1999.
 7. Chambers D.R., Lacey N.J.: Modern Corporate Finance. Theory and Practice. Reading: Addison-Wesley 1999.
 8. Chiang W., HambergD., Hirata J.: Liquidity Preference as Behavior to Risk in a Demand for Short-Term Securities-Not Money. "American Economic Review" czerwiec 1983 nr 73, s. 420-426.
 9. Dębski W.: Zarządzanie finansami. T. 2. Warszawa: CIM 1996.
 10. Grudziński M., Pastusiak P.: Zarządzanie gotówką - cash management. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2000 nr 3 (16) FRR.
 11. Hill N.C., Sartoris W.L.: Short-Term Financial Management: Text and Cases. Englewood Cliffs. Prentice Hall 1995.
 12. Huberman G.: External Financing and Liquidity. "Journal of Finance", vol. 39, lipiec 1984, s. 895-908.
 13. Jajuga K.: Ryzyko w analizie papierów wartościowych. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Red. J. Hozer. WN US, Materiały konferencyjne nr 6, Szczecin 1995.
 14. Jensen M.C.: Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. "American Economic Review" vol. 76, maj 1986, s. 323-328.
 15. Jensen M.C., Meckling W.H.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" 1976 nr 3, s. 305-360.
 16. Kester C. W.: Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations. "Financial Management" 1986, wiosna nr 15, s. 5-16.
 17. Keynes J.M.: The General Theory of Employment, Interest, and Money. New York: Harcout Brace Jovanovich 1936.
 18. Kim C-S., Mauer D.C., Sherman A.E.: The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence. "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 33 nr 3, wrzesień 1998.
 19. Kritzman M.: Ryzyko i użyteczność: podstawowe zagadnienia. W: P.L. Bernstein, A. Damodaran: Zarządzanie inwestycjami. Warszawa: Wyd. K.E. Liber 1999, s. 29-60.
 20. Lipin S., Stern G.: Chrystler Plans Suggest Firm Has Ample Cash, Evenfor a Downturn. "The Wall Street Journal" 20 października 1995, s. Al.
 21. Martin J.D., Morgan G.E.: Financial Planning where the Firm's Demand for Funds is Nonstationary and Stochastic. "Management Science" vol. 34, wrzesień 1988, s. 1054-1065.
 22. Michalski G.: Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności - wybrane zagadnienia. W: Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Lublin: Wys. UMCS 2000.
 23. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Londyn: 1ASC 1999.
 24. Myers S.C.: Determinants of Corporate Borrowing. "Journal of Financial Economics" 1977, s. 147-175.
 25. Myers S.C., Mayluf N.: Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Informations that Investors do not have. "Journal of Financial Economics" 1984 nr 13, s. 178-221.
 26. Opler T., Stulz R., Williamson R.: The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings. "Journal of Financial Economics" 52, 1999, s. 3-46.
 27. Penc J.: Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1997.
 28. Piotrowska M.: Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe. Wrocław: Wyd. AE 1997.
 29. Rast B.: Household Liquidity - Why You Need It. "Business & Economic Review" styczeń-marzec 2000.
 30. Scherr F.C.: Modern Working Capital Management. Text and Cases. Englewood Cliffs: Prentice Mali 1989.
 31. Smith K.V.: Postwar Working Capital Invessstments in the United States. Advances in Working Capital Management. JAI Press Inc., 1988 vol. 1.
 32. Smithson C. W., Smith C. W., Wilford D.S.: Zarządzanie ryzykiem finansowym, instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości. Kraków: DW ABC 2000.
 33. Tobin J.. Liquidity Preference as Behavior Toward Risk. "Review of Economic Studies" 1958 nr 25, s. 65-86.
 34. Washam J., Davis D.: Evaluating Corporate Liquidity. "TMA Journal" marzec/kwiecień 1998, vol. J 8 nr 2.
 35. Whalen E. L.: A Rationalization of the Precautionary Demand for Money. "Quarterly Journal of Economics" maj 1966, s. 314-324.
 36. Żukowski P.: Commercial papers - krótkoterminowe papiery dłużne. "Bank. Miesięcznik Finansowo- -Bankowy" 1995 nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu