BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut Joanna
Tytuł
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera
The Principles of Computer-aided Accounting
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 211-217, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Ustawa o rachunkowości, Księgi rachunkowe, Komputeryzacja rachunkowości, Informatyczne systemy rachunkowości
Accounting, Accounting Act, Accounting books, Computerization of accounting, Information system of accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przeanalizowała ustawę o rachunkowości z 29 września 1994 roku, pod kątem nowelizacji z 9 listopada 2000 roku, która to nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w zasadach rachunkowości, a dokładniej w obszarze prowadzenie ksiąg rachunkowych w związku z zastosowaniem techniki komputerowej i systemów informatycznych w rachunkowości.

As the traditional techniques and forms of accounting are more and more often replaced by computer-aided techniques, it has become necessary to introduce changes in legislation referring to computer-aided accounting. Those changes were included in the amended Accountancy Act and came into force on 1 January 2002. The article attempts a review and classification of changes introduced in the Act that have to be accounted for by economic units in their descriptions of accounting procedures applied, practice of computer-aided accounting, and data protection. Computer technology has turned accountancy into a modern system used for decision making, meeting modern criteria referring to minuteness of detail, speed and form of data transfer to users. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziedziczak I., Stępniewski J. (red.), System rachunkowości wspomaganej komputerem, SKwP, Warszawa 1999.
  2. Grzegorek A., Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" 2002 nr 3.
  3. Jakubczyk-Cały E. (red.), Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po zmianie ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, Difin, Warszawa 2001.
  4. Jarugowa A., Kabałski P., Znowelizowana ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe, ODDK, Gdańsk 2001.
  5. Kuczyńska-Cesarz A., Zasady rachunkowości - część 1, wykład, Difin, Warszawa 2001.
  6. Rybicki P., Księgowość komputerowa 2002 r., "Prawo Przedsiębiorcy" 2002 nr 2.
  7. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2000.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  9. Winiarska K., Komputerowe przetwarzanie danych rachunkowych, "Problemy Rachunkowości" 2001 nr 4 (7).
  10. Winiarska K., Komputeryzacja prac księgowych, [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Red. B. Micherda, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu