BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzesiński Michał
Tytuł
Kapitał podwyższonego ryzyka : proces inwestycyjny i efektywność
Private Equity : Investment Process and Efficiency
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 542, 365 s., rys., tab., bibliogr. s.359-365, załączniki
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe, Venture capital, Stopa zwrotu kapitału, Proces inwestycyjny, Ryzyko inwestycyjne, Przegląd literatury
Financial markets, Capital market, Financial instruments, Venture capital, Return on Investment (ROI), Investment process, Investment risk, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono rolę i znaczenie kapitału podwyższonego ryzyka oraz efektywność venture capital w krajach wysoko rozwiniętych oraz w Polsce. Omówiono poszczególne elementy procesu inwestycyjnego stosowanego przez fundusze venture capital i zanalizowano, na których etapach procesu tworzona jest jego wartość. Zaprezentowano także kwestie związane z uwarunkowaniami i możliwościami rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce.

The author has presented the role played by private equity as well as efficiency of venture capital in highly developed countries and Poland. Each element of the investment process used by venture capital has been discussed and analyzed. The paper also consists of issues related to conditions and development opportunities of private equity market in Poland. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamati A., Pfleiderer P., Robust financial contracting and the role of venture capitalist, "Journal of Finance" June 1994.
 2. Amit R., Glosten L., Muller E., Enter-prenourial Ability, Venture Investment and risk sharing, "Management Science" October 1990.
 3. Barlett J.A., Corporate Restructuring, Reorganisation ó- Buyout, John Wiley & Sons, New York 1991.
 4. Barlett J.W., Fundamentals of venture capital, Madison Books, New York 1999.
 5. Barry C., Muscarella C., Peavy J., Vetsuypens M., The role of venture capital in creation of public companies, evidence from going public process, "Journal of Financial Economics" October 1990.
 6. Barry C.B., New directions in research on venture capital finance, "Financial Management" Autumn 1994, Vol. 2, No. 3.
 7. Becht M., Mayer C., Control of Corporate Europe, European Corporate Governance Network, May 2000.
 8. Berle A.A., Means G.G., Modern corporation and private property, New Brunswick and London Transaction Publishers, London 1932 [Repr. MacMillan Company, New York 1991].
 9. Birch D., Sources of job growth and some implications, w: Jobs, earnings, and employment growth policies in United States, red. J. Kasarda, Kluwer Academic Publishers, Norwel.
 10. Black B., Gilson R., Venture capital and the structure of the capital markets: Banks versus stock markets, "Journal of Financial Economics" March 1998, Vol. 47.
 11. Block Z., Ornati O., Compensating corporate ventures managers, "Journal of Business Venturing" 1987, Vol. 2.
 12. Brav A., Geczy C., Gompers P.A., The long run underperformance of seasoned equity offerings revisited, Uniwersytet Harvard, Uniwersytet Chicago [material niepublikowany].
 13. Brzeziński T., Ubezpieczeniowe Fundusze Inwestycyjne, konkurencja dla TFI, Instytucje Rynku Kapitałowego i Finansowego, "Parkiet" 2000.
 14. Bygrave T., Hay M., Peelers J., The venture capital handbook, Prentice Hall, London 1999.
 15. Bygrave W., The structure of investment networks of venture capital firms, "Journal of Business Venturing" 1988, Vol. 3.
 16. Bygrave W., Timmons J., Venture capital at the crossroads, Harvard Business School Press, Boston 1992.
 17. Cattanach K.A., Hidden Treasure: A look into private equity's history future and lure, Private equity and venture capita, Euromoney Books, London 2000.
 18. Chan Y., On the positive role of the intermediation in allocations of Venture Capital in a Market with imperfect information, "Journal of Finance" December 1983.
 19. Coombes P., Watson M., Tliree surveys on corporate governance, "McKinsey Quarterly" 2000, No. 4.
 20. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 21. Czekaj J., Woś N., Żarnowski J., Efektywność polskiego rynku akcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 22. D. Sallard, Risk capital markets, a key to job creation in Europe. From fragmentation to integration, "Europe Papers" January 1999, No. 32.
 23. Doran A., Investment opportunities in Poland searching for a long term growth, Private Equity Forum, Warszawa 2001.
 24. Dresler Z., Paradoks stopy procentowej w polskiej transformacji, t. 2, Szczecin 1998, [materiały z konferencji Finanse i bankowość dźwignie wzrostu gospodarczego].
 25. Ehrlich S., DeNoble A., Moore T., Weaver, After the cash avives: A comparative study of venture capital and private investor involvement in Enterprenourial firms, "Journal of Business Venturing" 1994, Vol. 9.
 26. Fiet O., Risk avoidance strategies in venture capital markets, "Journal of Management Studies" 1995, Vol. 32.
 27. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1988.
 28. Francis J., Inwestycje, analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 29. Fredriksen O., Olofsson C., Wahlbin C., Enterpreneur venture capitalist relationship: the enter-preneurs view, w: Churchill N., i in., Frontiers of Enterprenourship Research, Babson College, Springfield 1990.
 30. Fredriksen O., Venture capitalfirmsrelationship and co-operation, Lingkoping University, Ling-koping 1997.
 31. Fried V, Hisrich R., The venture capitalist: a relationship investor, "California Management Review" Winter 1995, Vol. 37, No. 2.
 32. Fruhan W.E., Financial strategy: studies in the creation, transfer and destruction of shareholders value, Irwin Inc. Homewood 1979.
 33. G.G. Munn, F.L. Garcia, Ch.J. Woelfel, Encyclopedia of Banking and Finance, Bankers Publ. Co., 1993.
 34. Gompers P.A., Contracting and control in venture capital, Harvard Business School, February 1998 [materiał niepublikowany].
 35. Gompers P.A., Incentives, screening and venture capital: a role of venture capital debt, University of Chicago, Chicago 1993 [material niepublikowany].
 36. Gompers P.A., Lerner J., A note on the venture capital industry, Harvard Business School, Cambridge September 1994 [materiał niepublikowany].
 37. Gompers P.A., Lerner J., The venture capital cycle, MIT-Press 1999. Gompers P.A., Lerner J., The venture capital cycle, MIT-Press, Cambridge 1999.
 38. Gompers P.A., Lerner J., What drives venture capitalfundraising, Brooking Papers on Economic Acitivity, Microeconomics,Washington 1998.
 39. Gompers P.A., Optimal investment, monitoring, and the staging of venture capital, "The Journal of Finance" December 1995, Vol. 1, No. 5.
 40. Gordon G., Schmid F., Universal bankingand the performance of German firms, National Bureau of Economic Research, "Working Paper" 1996, No. 5453.
 41. Gorman M., Sahlman W., What do venture capitalist do?, "Journal of Business Venturing" 1989, Vol. 4.
 42. Grinblatt M., Titman S., Wermers S., Momentum investment strategies, portfolio performance and hedging: study of mutual fund behaviour, "American Economic Review" 1995.
 43. Gupta A.K., Sapienza H.J., Determinants of capital firms, preferences regarding the industry diversity and geographic scope of their investments, "Journal of Business Venturing" 1992, Vol. 9.
 44. Holderness G.G., Sheehan O.P., The role of majority shareholders in publicly held corporations: an explanatory analysis, "Journal of Financial Economic" 1988.
 45. Huntsman B., Hoban J., Investment in new enterprise: some empirical observations in risk return and market structure, "Financial Management" Summer 1980.
 46. Investment benchmarks, European Private Equity 2001, Venture Economics/EVCA, www.evca.com
 47. Jain B., Kini O., Venture capitalist participation and the post issue operating performance of IPO firms, "Managerial and Decision Economics" 1995, Vol. 16, No. 6.
 48. Jeng L., Philippe C., The determinants of venture capital funding, an empirical analysis, Harvard University, Boston 1997 [materiał niepublikowany].
 49. Jensen M., Agency cost of free cashflows, corporate finance and takeovers, "American Economic Review" 1986, Vol. 76 (2).
 50. Jensen M., Murphy K., Performance pay and top management incentives, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98.
 51. Jensen M., The modern industrial revolution. Exit and the failure of internal control systems, "Journal of Finance" 1993, Vol. 98.
 52. Johnson, S., MacMillan J. Woodruff C., Enterpreneurs and the ordering of institutional reform: Poland, Romania, Russia, The Slovak Republic, and Ukraine compared, EBOR, London, October 1999 [materiał roboczy No. 44].
 53. Kaplan S., Top executive turnover and firm performance in Germany, "Journal of Law, Economics and Organisation" 1994, Vol. 10.
 54. Kaplan S., Top executives rewards and firm performance: comparision of Japan and the United States, "Journal of Political Economy" 1994 Vol. 102.
 55. Kholyan R., Venture capital performance, Venture Economics Inc., Needham 1988.
 56. Kocińska A., Venture capital looking to new law to increase funds, "Warsaw Business Journal" 22 May 2002.
 57. Konieczny}., Bankowość inwestycyjna w Polsce i na świecie, Olympus, Warszawa 1996.
 58. Lenrer J., Syndication of venture capital investents, "Financial Management" Autumn 1994, Vol. 23, No. 3.
 59. Lerner J., Venture capital & private equity. Case book, John Wiley & Sons, New York 1999.
 60. Lerner J., Venture capital and the decision to go public, "Journal of Financial Economics" June 1994.
 61. Macillan I., Kulow D., Subbanarasimba P., Venture capitalist involvement in their investments: extent and performance, "Journal of Business Venturing" 1988, Vol. 3.
 62. MacMillan I.C., Zemann L., Subbanarasimha P.N.S., Criteria distinguishingsuccesfulfrom unsucces-ful ventures in the venture screening process, "Journal of Business Venturing" 1987, Vol. 3.
 63. MacMillan I.C., Kulow I., Kholyian D., Venture capitalist involvement in their investments: extent and performance, "Journal of Business Venturing" 1989, Vol. 4.
 64. Maier II J.B., Walker D. A., The role of venture capital in financing small business, "Journal of Business Venturing" 1994, Vol. 2.
 65. Massaro R., Laakari E., Financial structures in EuroZone, EuroStat, www.eu.int.
 66. Megginson W.C, Weiss, K.A., Venture capital certification in initial public offerings, "Journal of Finance" 1991, Vol. 47.
 67. Murray G., A synthesis of six exploratory, European case studies of successfully exited, venture capital financed, new technology based firms, w: Enterprenourship, theory and practise, Baylor University, Waco 1996.
 68. Muzyka D., Birley S., Leleux B., Trade-offs in investment decisions of European venture capital, "Journal of Business Venturing" 1996, Vol. 30, No. 3.
 69. Myers S., Majluf N., When firms have information that investors do not have, "Journal of Financial Economics" 1984, Vol. 13.
 70. Nelson R.R., The simple economics of scientific research, "Journal of Political Economy" June 1959, No. LXVII.
 71. Niedbalska G., Nauka i Technika w 1999 roku, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2001.
 72. Norton E., Tenenbaum B., Factors Affecting the structure of venture capital deals, "Journal of Small Business Management" 1992, Vol. 30, No. 3.
 73. Norton E., Tenenbaum B., The effects of venture capitalists, characteristics on the structure of the venture capital deal, "Journal of Small Business Management" 1993, Vol. 31, No. 4.
 74. Material przygotowany przez pracowników Harvard Business School, Note on Financial Contracting Deals, Harvard Business School, Boston 1989 [materiał niepublikowany].
 75. Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Diffin, Warszawa 2001.
 76. Ostrowska K., Rójek A., OFE ostrożnie patrzą na venture capital, "Puls Biznesu" 11 sierpnia 2003.
 77. Pietrzak B., Polański Z., System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 78. Pokojska M., Kapital Fuksem zdobywany, "Parkiet" 16 września 1998.
 79. Private Pensions Prepare to recycle gains from prior investents, "Private Equity Analyst", November 1992.
 80. Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego, instrumentów finansowych i pieniężnego do roku 2005, red. E. Pietrzak, A. Sławiński, CeDeWu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2002.
 81. Prowse S., The economics of private equity, Federal Bank of Reserve, "Economic Review" 3 April 1998. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, USAID GEMINI Small Business Project, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1999.
 82. Relander K., Syrjanen A., Miettinen A., Analysis of the trade sale as a venture capital exit route, Realizing Investment Value, FT Pitman, London 1994.
 83. Risk capital a key to job creation, Action Plan, "European Economy" December 1999, No. 12.
 84. Roden D., Lewellen W., Corporate capital structure decisions: Evidence from Leveraged Buyouts, "Financial Management", Summer 1995.
 85. Rosenstain A., Bruno V., Bygrave W., Taylor N., Do venture capitalist on boards of portfolio companies add value besides money, w: Brockhaus R., Churchill N., KatzJ., KirchhoffB., Vesper K., Wetzel J., Frontiers of Enterpreneurship Research 1989, Babson College, Wellesley 1989.
 86. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanke P., Efektywny nadzór właścicielski, PWE, Warszawa 2002.
 87. Ruhnka J., Feldman H., Dean T., The leaving dead phenomenon in venture capital investments, "Journal of Business Venturing" 1992, Vol. 7 No. 2.
 88. Ruhnka J., Young J., Some Hypothesis about risk in venture capital investing, "Journal of Business Venturing" 1991, Vol. 6.
 89. Rydquist K., Emiprical investigation of the voting premium, Northwestern University, "Working Paper" 1987, No. 35.
 90. Sabine M., Corporate finance, Flotations, Equity Issues and Acquisitions, London 1993.
 91. Sahlman W., Aspects of financial contracting in venture capital investment, "Journal of Aplied Corporate Finance" Winter 1988.
 92. Sahlman W., The structure and governance of venture capital organisations, "Journal of Financial Economics" October 1990.
 93. Sahlman W.A., Insights from the American Venture Capital Organisation, Harvard University, Boston 1990 [materiał niepublikowany].
 94. Sapienza H., Gupta A., Impact of Agency Risk and Task uncertanty on Venture Capitalist-CEO Interaction, "Academy of Management Journal" 1994, Vol. 37, No. 6.
 95. Sapienza H., Manigart J., A comparision of venture capitalist governance and value added in the US and Western Europe, "Academy of Management Journal" 1995.
 96. Sapienza H., When do venture capitalist add value, "Journal of Business Venturing" 1992, Vol. 7.
 97. Shleifer A., Vishny R., Survey of Corporate Governance, Cambridge 1996 "NBER Working Paper No. 5554".
 98. Shofer P., Leitinger R., Framework for the venture capital in the accession countries to European Union, Research Study, University of Applied Science, Wien.
 99. Siegel R., Siegel E., MacMillan L, Corporate venture capitalist: autonomy, obstacles, performance, "Journal of Business Venturing" 1988.
 100. Sieradzki S., Patent na Ziemniaka, "Wprost" 2002, nr 48.
 101. Skowronek-Mielczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 102. Słojewska M., Bezpieczne lokaty dają coraz mniej zysku, "Rzeczpospolita" 2 sierpień 2003.
 103. Sousous H., Note on venture capital industry, materiał niepublikowany, Harvard Business School, Boston.
 104. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 105. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 106. Sweeting R., Early staged new technology based business: interactions with venture capitalists and the development of accounting techniques and procedures, "British Accounting Review" 1991, Vol. 23.
 107. Szczepański J., Szyszko L., Propedeutyka finansów przedsiębiorstwa, WSEI, Warszawa 1999.
 108. Tamowicz P., Analiza rynku venture capital w Polsce, IBNGR, Warszawa 2001.
 109. Tamowicz P., Dzierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji, IBNGR, Warszawa luty 2001.
 110. Tamowicz, P., Wspieranie rozwoju rynku venture capital przez władze publiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.
 111. Thompson S., Wright M., UK Management Buy outs: Debt, Equity, and Agency Cost Implications, "Managerial and Decision Economics" 1991, Vol. 12, No. 1.
 112. Timmons J., Bygrave W., Venture capital's role in financing innovations for economic growth, "Journal of Business Venturing" 1986, Vol. 2.
 113. Timmons J., New Venture Creation, Irwin, Homewood 1990.
 114. Tuzimek R., Wpływ fuzji i przejęć kapitałowych na wartość przedsiębiorstwa, Warszawa 2000 [nieopublikowana praca doktorska].
 115. TyebeeT., Bruno A., A model of venture capital investment activity, "Management Science" 1984, No. 30.
 116. Osiński J., Tymoczko D., Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.
 117. Utrata P., Inwestycje kapitałowe banków, przodują BRE i Handlowy, Instytucje Rynku Kapitałowego i Finansowego, "Parkiet" 2000.
 118. Wadell C., Kodeks spółek handlowych z 2000 roku oraz jego wpływ na transakcje z udziałem venture capital, Private Equity and Venture Capital in Poland, Warszawa 2001.
 119. Weller C., The finance - investment link in transition economy: Evidence for Poland from panel data, "Comparative Economic Studies" Spring 2001.
 120. Weston F., Financial Theory and Corporate Policy, McGraw-Hill, New York 1992.
 121. Weston F., Mergers, Restructuring and Corporate Control, Prentice Hall, New York.
 122. Wetzel, W. E., Angels and informal risk capital, "Sloan Management Review" Summer 1983, Vol. 24.
 123. Wiccławski J., Venture Capital nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe, PWN, Warszawa 1997.
 124. Wright M., Ken R., Venture capital and private equity: a review and synthesis, "Journal of Business Finance and Accounting" June-July 1998, No. 25 (5).
 125. Wrzesiński M., Fuzje i Przejęcia, wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO) uwarunkowania rozwoju w Polsce, K.E. Liber, Warszawa 2000.
 126. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS, Warszawa 2001.
 127. Yearbook, 1998, 2000, 2001, 2002, EVCA, Zaventem.
 128. Zider B., How Venture Capital Works, "Harvard Business Review" September-October 1998.
 129. Zingales L., The value of the voting rights the study of Milan Stock Exchange Experience, "Review of Financial Studies", Vol. 7.
 130. Lista najistotniejszych stron internetowych, z których korzystał autor
 131. www.adventinternational.com
 132. www.bvca.co.uk
 133. www.economist.com
 134. www.ei.com.pl
 135. www.empea.net
 136. www.europa.eu.int
 137. www.evca.com
 138. www.ft.com
 139. www.hbs.edu
 140. www.innova.com.pl
 141. www.jpmorganfleming.co.uk
 142. www.mckinsey.com
 143. www.morningstar.co.uk
 144. www.morningstar.com
 145. www.nasdaq.com
 146. www.nvca.org
 147. www.parkiet.com.pl
 148. www.pb.pl
 149. www.peiplc.co.uk
 150. www.pip.co.uk
 151. www.polban.pl
 152. www.privateequityonline.com
 153. www.prnewswire.com
 154. www.psik.org.pl
 155. www.pwc.com
 156. www.rzeczpospolita.com.pl
 157. www.securities.com
 158. www.ventureeconomics.com
 159. www.yahoo.co.uk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu