BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mińska-Struzik Ewa
Tytuł
Współczesna teoria handlu międzynarodowego wobec ekspansji przedsiębiorstw międzynarodowych
Contemporary Theory of International Trade Vs Expansion of Multinational Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 39, s. 26-55, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Teoria handlu międzynarodowego, Wymiana międzynarodowa, Korporacje międzynarodowe, Konkurencja monopolistyczna, Konkurencja oligopolistyczna, Wymiana handlowa
International trade theory, International trade, International corporation, Monopolistic competition, Oligopolistic competition, Trade exchange
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera przedstawienie różnych koncepcji z zakresu tradycyjnej i nowej teorii handlu międzynarodowego. Prezentacja ta ma na celu ocenę przydatności tych koncepcji do wyjaśnienia handlu realizowanego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz dla opisu wpływu tych przedsiębiorstw na kształtowanie się cech i tendencji rozwojowych współczesnej międzynarodowej wymiany handlowej.

Expansion of enterprises which internationalise their production (understood as a growing number and size of those enterprises) has far reaching implications for the volume, value, directions, product pattern and character of the international trade. Trade exchange today is concentrated in the branches and places where multinational companies operate. A larger and larger part of this exchange takes place between entities interdependent as regards capital and remaining under the same management. The article presents various concepts from the field of traditional and new trade theory in order to assess: 1) Their usefulness for the explanation of international trade flows with the participation of multinational enterprises and 2) to describe how those enterprises influence features and tendencies of development of the world's trade exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antweiler W., Trefler D., Increasing Returns and All That: A View from Trade, NBER Working Paper No. 7941, Cambridge 2000.
 2. Ben-David D., Trade and Convergence among Countries, "Journal of International Economics" 1990, 40, s. 279-298.
 3. Bender D., Neue Entwicklungen der Theorie internationaler Handelsbeziehungen. Anstöße zur Neuorientierung der Handelspolitik?, "Jahrbuch für Sozialwissenschaft" 1994, 45, s. 1-49.
 4. Bensel T., Elmslie B. T., Rethinking International Trade Theory: A Methodological Appraisal, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1992, 128(2), s. 254-262.
 5. Brainard S. L., A Simple Theory of Multinational Corporations and Trade with a Trade-off between Proximity and Concentration, NBER Working Paper No. 4269, Cambridge 1993.
 6. Brander J.A., Intra-Industry Trade in Identical Commodities, "Journal of International Economics" 1981, Vol. 11, s. l-14.
 7. Brander J. A., Krugman P. R., A "Reciprocal Dumping" Model of International Trade "Journal of International Economics" 1983, 15, s. 313-321.
 8. Caves R. E., Frankel J. A., Jones R. W., Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 9. Choudhri E. U., Hakura D., International Trade in Manufactured Products: A Ricardo-Heckscher-Ohlin Explanation with Monopolistic Competition, IMF Working Paper 01/41, Washington 2001.
 10. Cieślik A, Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN, Warszawa 2000.
 11. Dunning J. H., The Determinants of International Production, "Oxford Economic Papers" 1973, 25, s. 289-336.
 12. Ekholm K., Forslid R., Markusen J. R., Eksport-Platform Foreign Direct Investment, NBER Working Paper No. 9517, Cambridge 2003.
 13. Ethier W. J., The Multinational Firm, "Quarterly Journal of Economics" 1986, 101(4), s. 805-833.
 14. Gray H. P., Intra-Industry Trade: An Untidy Phenomenon, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1988, 124(2), s. 211-229.
 15. Greenaway D., Milner Ch., Intra-Industry Trade: Current Perspectives and Unresolved Issues, "Weltwirtschaftliches Archiv", 123(1), 1987, s. 39-57.
 16. Hanson G. H., Mataloni R. J. (Jr.), Slaughter M. J., Expansion Strategies of U.S. Multinational Firms, NBER Working Paper No. 8433, Cambridge 2001.
 17. Helpman E., International Trade in the Presence of Product Differentation, Economies of Scale and Monopolistic Competition. A Chamberlin-Heckschcr-Ohlin Approach, "Journal of International Economics" 1981, Vol. 11, s. 305-340 .
 18. Helpman E., A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations, "Journal of Political Economy" 1984, 92, s. 451-471.
 19. Helpman E., Imperfect Competition and International Trade, "European Economic Review" 1987, 31, s. 77-81.
 20. Helpman E., Explaining the Structure of Foreign Trade: Where Do We Stand?, Bernhard-Harms- Vorlesungen Vol. 18, Institut für Weltwirtschaft, Kiel 1998.
 21. Jones R. W., Neary J. P. Ruane F. P.: Two-Way Capital Flows. Cross-Hauling in a Model of Foreign Investment, "Journal of International Economics" 1983, 14, s. 357-366.
 22. Kojima K., A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment, "Hitotsubashi Journal of Economics", 1973, 14, s. 1-21.
 23. Kozul-Wright R., Transnational Corporations and the Nation State, w: Managing the Global Economy, red. W. J. Michie, J. G. Smith, Oxford University Press, Oxford 1995.
 24. Krugman P. R., Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade, "Journal of International Economics" 1979, Vol. 9, s. 469-479.
 25. Krugman P. R., Rethinking International Trade, The MIT Press, Cambridge-London 1996.
 26. Krugman P. R., Was It All in Ohlin?, http://web.mit.edu/krugman/www.ohlin.html, Massachusetts 1999.
 27. Lancaster K., Intra-Industry Trade Under Perfect Monopolistic Competition, "Journal of International Economics" 1980, 10, s. 151-175.
 28. Markusen J. R., Factor Movements and Commodity Trade as Complements, "Journal of International Economics" 1983, 14, s. 341-365.
 29. Markusen J. R., Multinationals, Multi-plant Economies and the Gains From Trade, "Journal of International Economics" 1984, 16, s. 205-226.
 30. Markusen J. R., Explaining the Volume of Trade: An Eclectic Approach, "American Economic Review" 1986, 76(5), s. 1002-1011.
 31. Markusen J. R., The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade, "Journal of Economic Perspectives" Spring 1995, s. 169-189.
 32. Markusen J. R., Venables A., The Theory of Endowment, Intra-Industry, and Multinational Trade, NBER Working Paper No. 5529, Cambridge 1996.
 33. Mińska E., Ewolucja teorii i praktyki współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, w: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, red. T. Rynarzewski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 34. Misala J., Współczesne teorie handlu międzynarodowego, w: Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, red. L. Balcerowicz, PWN, Warszawa 1987.
 35. Misala J.: Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 36. Mundell R. A., International Trade and Factor Mobility, "American Economic Review" 1957, 47(3), s. 321-335.
 37. Norman G., Dunning J. H.: Intra-Industry Foreign Direct Investment: Its Rationale and Trade Effects, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1984, 120(3), s. 522-539.
 38. "OECD Economic Outlook", October 2002.
 39. Purvis D., Technology, Trade and Factor Mobility, "Economic Journal" 1972, 82 (327) s. 991-999.
 40. Rynarzewski T., Teoretyczne aspekty strategicznej polityki handlu międzynarodowego, w: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, red. T. Rynarzewski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 41. Sanyal K. K., Jones R. W., The Theory of Trade in Middle Products, "American Economic Review" 1982, 72(1), s. 16-31.
 42. Trade and Development Report, United Nations, New York - Geneva 2002.
 43. UNCTAD World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations, New York - Geneva 2001.
 44. UNCTAD World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations, New York - Geneva 2002.
 45. Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quarterly Journal of Economics" 1966, 80, s. 190-217.
 46. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu