BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszanowska Karolina
Tytuł
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii handlu międzynarodowego
The Process of Internationalisation of an Enterprise in the Theory of International Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 39, s. 84-100, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Teoria handlu międzynarodowego, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
International trade theory, Enterprise internationalization, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poddano krytycznej ocenie teorie handlu międzynarodowego z punktu widzenia ich roli w tworzeniu teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

The article is a critical analysis and evaluation of the theories of international trade from the viewpoint of their role in creating the theory of internationalisation of an enterprise. The author explains the notion and the essence of the process of internationalisation and briefly presents evolution in the studies on this phenomenon. The theoretical analysis includes traditional (classical and neoclassical) and contemporary theories of trade exchange. Most of the assessed concepts are characterised by a macroeconomic approach to international trade. There is a lack of studies at the level of a branch or an enterprise, particularly as regards the traditional theories of trade exchange. Therefore, basing on those theories it is difficult to study the behaviour of enterprises expanding onto foreign markets. The modern theory of trade, unrestricted by many unreal assumptions, seems to have a wider application in the interpretation of different aspects of international activity of enterprises. It is possible to identify potential motives for foreign expansion and to include the problem of an enterprise's choice of how to enter the foreign market. The author's considerations prove that the analysis of internationalisation processes is connected with the assumptions of the theories of international trade as they constitute a basis for the studies on the behaviour of enterprises on the international scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik J., Ewolucja współczesnej teorii wymiany międzynarodowej, "Ekonomista", nr 2, 1983, s. 421-432.
 2. Cieślik J., Teoria produkcji międzynarodowej, "Sprawy Międzynarodowe", nr 4, 1981.
 3. Cyert M. R., March J. G., A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc, 1963.
 4. Foltyński Z., Teoria handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 1970.
 5. Geldner, M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, "Monografie i opracowania nr 193", Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1986.
 6. Johanson J., Mattsson L. G., Internationalisation in Industrial Systems - A Network Approach, w: Strategies in Global Competition, red. N. Hood, J. E. Vahlne, Croom Helm, London 1988.
 7. Johanson J., Wiedersheim-Paul F., The Internationalisation of the Firm - Four Swedish Cases, "Journal of Management Studies", 1975, s. 305-322.
 8. Krugman P. R., Obstfeld M., International Economics. Theory and Policy, Fifth Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 2000.
 9. Madhok A., Cost, Value and Foreign Market Entry Mode: The Transaction and the Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 18, 1997, s. 39-61.
 10. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 11. Morgan R. E., Katsikeas C. S., Theories of International Trade, Foreign Direct Investment and Firm Internationalization: a Critique, "Management Decision", 35/1, 1997.
 12. Posner H. V., Technical Change and International Trade, "Oxford Economic Papers", Vol. 13, 1961, s.324-341.
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 1996.
 14. Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, Warszawa 1983.
 15. Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, red. M. Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 16. Vahlne J. E., Nordstrom K., Choice of Market Channel in a Strategic Perspective; w: Strategies in Global Competition, red. N. Hood, J. E. Vahlne, Croom Helm, London 1988.
 17. Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 80, 1966, s. 190-207.
 18. Wells L. T., A Product Life Cycle for International Trade?, "Journal of Marketing", Vol. 32, 1968.
 19. Zielińska-Głębocka A., Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu