BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorenz Agnieszka
Tytuł
Rola amortyzacji w kształtowaniu nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa
The Function of Amortization in Creating Financial Surplus in Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (4), 1998, nr 775, s. 82-94, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Amortyzacja, Przepływy pieniężne, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Podatek dochodowy
Enterprise finance, Amortization, Cash flows, Fixed assets in enterprise, Income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za miarę obiektywnej siły dochodowej i finansowej przedsiębiorstwa uważa się wygospodarowaną nadwyżkę finansową (cash flow), obejmującą oprócz zysków netto również wielkość dokonywanych w danym czasie odpisów amortyzacyjnych. Autorka omawia liniową i degresywną metodę amortyzacji.

The goals of financial economy of enterprises, in the market economy, are oriented on profitability and liquidity. These two elements can be in conflict, so as the real measure of the objective financial strength of an enterprise is recognized to be the joint financial surplus, covering net income and amortization. The paper describes the impact of choice of amortization rules and methods of fixed assets and intangible assets on encumbrance with income tax, and thus on the value of gained financial surplus. Special interest was paid on Polish system of amortization solutions, enabling increasing it and thus maximizing cash flow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień W.: Maksymalizowanie nadwyżki finansowej przez dobór zasad i metod amortyzacji. "Rachunkowość" 1992 nr 10.
  2. Czerwiński Z.: Koszt, który nie jest kosztem, i dochód, który nie jest dochodem, czyli o amortyzacji. [w:] Dylematy ekonomiczne. Warszawa: PWE 1992.
  3. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. Łódź: Wyd. Absolwent 1995.
  4. Krupski R.: Elementy zarządzania strategicznego. Wrocław: Ossolineum 1996.
  5. Litwińczuk H.: Prawo bilansowe. Warszawa: KiK 1995.
  6. Majewicz M.: Amortyzacja w spółkach. "Przegląd Podatkowy" 1992 nr 4 i 5.
  7. Ożóg I.: Amortyzacja podatkowa. Warszawa: Difin 1995.
  8. Romanowska W.: O amortyzacji inaczej. Wrocław: AE 1996. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 732.
  9. Sokołowski J.: Zarządzanie przez podatki. Warszawa: PWN 1995.
  10. Yollmuth H.J.: Finanzierung. München: C. Hanser Verlag 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu