BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Piotr
Tytuł
Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania papierów wartościowych do obrotu publicznego
The Role of Broking House in the Process of Introducing Securities of Public Turnover
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (4), 1998, nr 775, s. 122-134
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Dom maklerski, Papiery wartościowe, Emisja papierów wartościowych, Akcje
Financial instruments, Brokerage house, Securities, Securities emission, Shares
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor wyjaśnia pojęcie "obrotu publicznego" oraz omawia rolę, jaką pełni dom maklerski w procesie dopuszczania akcji do obrotu publicznego. Omawia takie zagadnienia, jak: podjęcie decyzji o współpracy emitenta i domu maklerskiego, doradztwo w zakresie ustalania struktury emisji i ceny akcji, sporządzanie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu publicznego, organizacja subskrypcji akcji, publiczna subskrypcja akcji oraz wydawanie akcjonariuszom świadectw depozytowych.

Progress of Polish capital market, and particularly separation in his domain securuties market (act about securities' turnover and trust funds) caused that brokerages became very important participant of capital market. Above cited act imposes on broking houses a number of function connection with public securuties turnover. I described in the article functions which brokerage perform in course of introducing securities to public turnover. I presented functions stright resulted from above cited law (just like obligatory intermediary in public turnover) and others which brokerage perform in accordance with agreement concluded with securities issuer. In the end I indicate possible directions of progress brokerages and his importance in primary securities' market. I also compare activity banks' brokerages and no-banks' brokerages in this market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chłopecki A.: Usługi maklerskie w publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warszawa: KiK 1995.
  2. Czerniawski R.: Prawa akcjonariusza a charakter prawny i funkcje świadectwa depozytowego. "Przegląd Prawa Giełdowego" 1993 nr 1.
  3. Kamiński P.: Nie pożyczaj - emituj. "Rzeczpospolita" 1993 nr 254.
  4. Kaszubski R.W.: Gwarancja zamknięcia emisji akcji. "Glosa" 1995 nr 7.
  5. Ogłódek T.: Konsorcjum czy syndykat. "Penetrator - Wiadomości Gospodarcze" 1995 nr 4.
  6. Raczyński P.: Subskrypcja akcji w obrocie publicznym w świetle prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. "Przegląd Prawa Giełdowego" 1993 nr 1.
  7. Tomaszewski R.: Jak wejść na giełdę - poradnik dla emitentów i profesjonalnych doradców. Warszawa: Top Consulting Ltd oraz Fundacja: Warszawski Instytut Finansów i Spraw Międzynarodowych 1996.
  8. Węgrowski P.: Coraz szersza oferta. "Rzeczpospolita" 1996 nr 125.
  9. Wiśniewski A.W.: Wybrane problemy tak zwanej gwarancji emisji. "Glosa" 1995 nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu