BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Mirosława, Makarewicz Beata
Tytuł
Implikacje metodologiczne rachunkowości a regulacje prawa bilansowego
The Methodological Implications of Accounting in Context of Accounting Law Regulations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (4), 1998, nr 775, s. 177-197, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Prawo gospodarcze, Normy prawne, Ustawa o rachunkowości, Zasady rachunkowości
Economic law, Legal standards, Accounting Act, Accounting principles
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu postanowienia ustawy o rachunkowości są zharmonizowane z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i dyrektywami Unii Europejskiej.

In presented article Authors attempt to answer the question: in what degree the first Polish Accounting Law takes into consideration International Accounting Standards, EC Directives and methodology of accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey D., Krzywda D., Schroeder M.: Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej (ZT RN) SkwP", t. ХХШ. Warszawa 1993.
 2. Cebrowska T.: Bilansowe odwzorowanie zagrożenia zasady kontynuowania działalności. [w:] Problemy finansów i rachunkowości w nowych warunkach gospodarowania. Seminarium naukowe, maj 1994. Materiały konferencyjne. Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza Szczecin 1994.
 3. Dobija M.: Zagadnienie wyceny aktywów i pasywów a ustawa o rachunkowości. Ekspert "Rachunkowość i Finanse" 1995 nr 3-4.
 4. Dobrzyńska E., Perkowski M.: Rachunek predykatów i metoda rezolucji. [w:] Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Red. A. Góralski. Warszawa: WNT 1980.
 5. Gmytrasiewicz M.: Rachunkowość w Polsce a światowe standardy rachunkowości. Warszawa: TNOiK 1991.
 6. Jarugowa A., Świderska E.: Koncepcje i charakterystyki jakościowe rachunkowości. [w:] System informacyjny rachunkowości. Analiza, struktury, projekty. "Acta Universitas Lodziensis", Folia Oeconomica 45. Łódź 1985.
 7. Jarugowa A. (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: SKwP 1995.
 8. Kamela-Sowińska A.: Przedmiot i ogólny zakres zmian w rachunkowości. Referat na prawach maszynopisu - konferencja zorganizowana przez Ernst & Young, Rydzyna 1995.
 9. Kiziukiewicz T. (red.): Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych (wg polskiego prawa bilansowego od 1995 rokuj. Wrocław: Ekspert 1995.
 10. Kiziukiewicz T., Sawicki K.: Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menedżera. Wrocław: Ekspert 1993.
 11. Krzyżanowski L. (red.): Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Wyd. II. Warszawa: PWN 1994.
 12. Kwiecień M.: Międzynarodowe standardy jakościowe rachunkowości, pierwsza ustawa o rachunkowości a rewizja finansowa. Materiały na konferencję. Wrocław: AE 1995.
 13. Kwiecień M.: Relacje między: zasadami, metodami rachunkowości, a standardami rachunkowości, procedurami EWG i krajową regulacją prawną "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej (ZT RN) SkwP", t. XXII. Warszawa 1993 (wydanie specjalne).
 14. Kwiecień M.: Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy. Wrocław: AE 1991. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 566.
 15. Kwiecień M.: Standardy rachunkowości - mity i rzeczywistość. Wrocław: AE 1991. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 575.
 16. Lisiecka-Zając B.: Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości. "Rachunkowość" 1994 (numer specjalny).
 17. Międzynarodowe standardy rachunkowości. Warszawa: SKwP 1994.
 18. Misińska D.: Standardy jakościowe w polskiej rachunkowości. Wrocław: AE 1990.
 19. Misińska D.: Zmiany w rachunkowości a konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Konferencja - Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warszawa: PTE 1994.
 20. Misińska D.: Relacje między zasadami rachunkowości, regulacją prawną krajową i międzynarodowymi standardami rachunkowości. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej (ZT RN) SkwP", t. XXII. Warszawa 1993 (wydanie specjalne).
 21. Nowak W.A.: Fundamentalne uwarunkowania rachunkowości sektora publicznego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1995.
 22. Samelak J.: Zasady rachunkowości stosowane w Polsce. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej (ZT RN) SkwP", t. XXIX. Warszawa 1994.
 23. Sawicki K.: Problem funkcji i kierunków rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej (ZT RN) SkwP", t. XXVIII. Warszawa 1994.
 24. Starkowski M.T.: Powrót do źródeł. "Businessman Magazine" 1995 nr 2.
 25. Szymański K.G.: Problemy metodologiczne nauki rachunkowości. Warszawa: SGPiS 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu