BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarzak Wojciech
Tytuł
Determinanty i konsekwencje handlu wewnątrzgałęziowego w ugrupowaniu integracyjnym w ujęciu teorii handlu międzynarodowego
Determinants and Consequences of Intra-Industry Trade in an Integration Group from the Viewpoint of International Trade Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 39, s. 101-117, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Teoria handlu międzynarodowego, Handel międzynarodowy, Wymiana międzynarodowa, Jednolity rynek wewnętrzny
International trade theory, International trade, International trade, European Single Market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor, na przykładzie krajów Unii Europejskiej, rozważa przyczyny i skutki wymiany handlowej o charakterze wewnątrzgałęziowym oraz poszukuje teoretycznego uzasadnienia dla intensyfikacji handlu w tej postaci. W pierwszej części artykułu przedstawia główne założenia handlu wewnątrzgałęziowego z podziałem na handel wertykalny i horyzontalny. W części drugiej omawia konsekwencje prowadzenia tej wymiany. Ostatnia część artykułu zwiera charakterystykę determinant specyficznych dla ugrupowania integracyjnego.

The aim of the article is to present the factors which influence intra-industry trade exchange from the viewpoint of an integration group as well as to discuss the consequences of this exchange. The first part presents the assumptions of intra-industry trade. They provide a basis to differentiate a new kind of trade out of the traditional theories of international trade. A more profound analysis made it possible to divide trade into vertical and horizontal. The analysis of the consequences of intra-industry trade presented in three groups: general economic, specific for the integration group and for producers and consumers indicates that it plays a very significant role. However, the author emphasises the costs which in a theoretical approach supplement the picture of the consequences of intra-industry trade. The final part presents the influence of factors specific for the integration group. According to the theory of international trade those factors are differentiated as: foreign direct investments, creation of a single market and EMU as well as liquidation of non-tariff barriers and border formalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altzinger W., Austrian Intra-firm Trade with Central and Eastern Europe, "Journal of International Relations and Development", No. 4, December 2000.
 2. Czarny E., Międzynarodowy handel wewnątrzgałęziowy jako przedmiot badań ekonomistów, "Bank i Kredyt", styczeń-luty 2000.
 3. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 4. Fontagné L., Freudenberg M., Peridy N., Trade Patterns Inside the Single Market, CEPII, document de travail nr 97-07, 1997, Paris.
 5. Fontagné L., Freudenberg M., Peridy N., Intra-Industry Trade and the Single Market: Quality Matters, CEPR Discussion Paper No. 1959, 1999.
 6. Loertscher R., Wolter F., Determinants of Intra-Industry Trade: Among Countires and Across Countries, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 116, 1980.
 7. Long-term Trends in Intra-Industry Trade, Fontagné L., Freudenberg M., w: Frontiers of Research on Intra-Industry Trade, red. P. J. Lloyd and Hyun-Hoon Lee Palgrave Macmillan, London, 2002 (team.univ-paris1.fr/trombi/fontagne/ papers/Long-termIIT5.pdf)
 8. Misala J., Pluciński E. M., Handel wewnątrzgałeziowy między Polską a Unią Europejską: teoria i praktyka, Warszawa 2000.
 9. Pellegrin J., Learning by Interactions and Catching up in Central and Eastern European Countries: Evidence from Outward Processing Traffic, "Journal of International Relations and Development, Faculty of Social Sciences", Centre of International Relations, 2001,4 (3), s. 250-273.
 10. Pluciński E. M., Handel Polski z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2001.
 11. Śledziewska-Kołodziejska K., Teoria integracji gospodarczej a handel wewnątrzgałeziowy. Konsekwencje dla wymiany towarowej Polski z UE, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.
 12. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 1999.
 13. Zielińska-Głębocka A., Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1996.
 14. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu