BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truskolaski Szymon
Tytuł
Międzynarodowa dyfuzja technologii a konwergencja stóp wzrostu gospodarczego
International Diffusion of Technology Vs Convergence of Rates of Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 39, s. 149-175, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Teoria handlu międzynarodowego, Wzrost gospodarczy, Model wzrostu gospodarczego, Transfer technologii, Luka technologiczna
International trade theory, Economic growth, Economic growth model, Technology transfer (TT), Technological gap
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia międzynarodowej dyfuzji technologii w procesie zbieżności stóp wzrostu, dokonanej za pomocą handlu międzynarodowego. W zakresie teorii handlu międzynarodowego zwraca się uwagę na aspekty popytowe, które mogą uzupełnić opisywane przez teorię neoklasyczną aspekty podażowe. Autor omawia warunkową i absolutną konwergencję stóp wzrostu przewidzianą przez neoklasyczną teorię wzrostu w świetle teorii obfitości zasobów, kanały oraz modele dyfuzji technologii, modele wyścigu technologicznego typu innowator-imitator z równymi i różnymi kosztami adopcji, w świetle teorii luki technologicznej.

Convergence of the rates of economic growth is a key conclusion of the primary neo-classical model. Similarly to exogenous technological progress, which in this model is "manna from heaven", convergence is also carried out without any costs, delays or extra activities on the part of countries, regions or entities. Moreover, a "miraculous" way of transferring innovations between countries does not require modelling of international exchange and can also take place under autarchy. On the other hand the models of international exchange, such as neo-technological models, "technological gap " models and inter-branch trade models do not provide for the convergence of the rates of growth of the participants of the exchange or gradual catching up of the less technologically advanced countries with those more advanced - e.g. Linder's theory anticipates more intensive trade between similar countries. It seems that the issues related to international diffusion of technology and the models presenting interactions between the technological leader and its imitators can be a kind of conjunction between those two different approaches. A probability of successful imitation (adoption of innovation) is higher for the less developed imitator which is translated into lower costs of imitation and a higher demand for innovation in such a country. The higher demand will mean a more intensive international exchange and a faster diffusion of technology which, in turn, will be translated into a higher rate of technological progress in the imitator's country and a higher rate of economic growth. As a result the rate of growth of the imitator will be convergent with the rate of growth of the leader as long as the imitator catches up with the leader. If, however, the costs of adoption of technology in the imitator's country are high due to e.g. dissimilarity of economies, then the diffusion of technology and international exchange will be restricted and the process of convergence will not occur. Therefore all kinds of activities the aim of which is getting similar to the economy of technological leader are of key importance for imitators. Such activities should aim, above all, at the development of adoption abilities of a country through increasing the number of potential users of the technology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Directed Technical Change, NBER Working Paper No 8287, NBER, Cambridge, M A, May 2001.
 2. Aghion, P., Howitt P., Endogenous Growth Theory, The MIT Press, Cambridge MA.
 3. Barczyk R., Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Poznań, 1997 .
 4. Barro R., Technological Diffusion, Convergence and Growth, NBER Working Paper No 5151, NBER Cambridge, MA, June 1995.
 5. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, MCGraw-Hill, 1995.
 6. Benko G., Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993.
 7. Bucci A., Market Power, Human Capital and Growth, Université Catholique de Louvain, Louvain 2002.
 8. Goh A.T., Oliver J., Learning by Doing, Trade in Capital Goods and Growth, National University of Singapore, Working Paper No 2001-2, Singapore 2001.
 9. Greenwood J., Jovanovic B., Accounting For Growth, NBER Working Paper No 6647, NBER. Cambridge, MA, July 1998 .
 10. Grossman G.M., Helpman E., Innovation and Growth in The Global Economy, The MIT Press, Cambridge, MA 1991.
 11. Helpman E., Trajtenberg M., Diffusion Of General Purpose Technologies, w: General Purpose Technologies And Economic Growth, red. E. Helpman, The MIT Press, Cambridge, MA 1998.
 12. Howitt P., Mayer-Foulkes D., R&D, Implementation And Stagnation: A Schumpeterian Theory Of Convergence Clubs, NBER Working Paper No 9104, NBER, Cambridge, MA, Aug. 2002.
 13. Jaffe A., Newell R., Stavins R., Technological Change and the Environment, NBER Working Paper No 7970, NBER Cambridge, MA, Oct. 2000.
 14. Kim Y. J., Lee J. W., Technological Change, Investment in Human Capital, and Economic Growth, CID Working Paper No.29, Harvard University, Nov. 1999.
 15. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Wyd. SGH, Warszawa 2003.
 16. Nowara W., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transfer technologii do kraju goszczącego, w: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, red. T. Rynarzewski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 17. Ostasiewicz W., Propedeutyka probabilityki, AE Wrocław, Wrocław 2000.
 18. Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, Wyd. UMK, Toruń 1995.
 19. Posner, H.V., Technical Change and International Trade, "Oxford Economic Papers", Vol. 13, 1961.
 20. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 21. Romer P., Endogenous Technological Change, "The Journal of Political Economy", Vol. 98, Issue 5, Part 2, Oct. 1990.
 22. Slaughter M.J., Per Capita Income Convergence and The Role Of International Trade, NBER Working Paper No 5897, NBER, Cambridge, MA, Jan. 1997.
 23. Slaughter M. J., International Trade And Per Capita Income Convergence: A Difference-indifference Analysis, NBER Working Paper No 6557, NBER, Cambridge, MA, May 1998 .
 24. Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 80, 1966, s. 190-207 .
 25. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa 2001.
 26. Zielińska-Głębocka A., Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu zagranicznego, Wyd. UG, Gdańsk 1996.
 27. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, Wyd. UG, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu