BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota
Tytuł
Bankowe procedury windykacyjne
Banking Vindication Procedures
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 233-246, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Należności banku, Windykacja należności
Banking sector, Banks dues, Receivables vindication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie procedur bankowego systemu windykowania kredytów. Autorka zaprezentowała podstawowe działania windykacyjne banku, przedstawiła postępowanie w przypadku stwierdzenia opóźnienia w zapłacie wierzytelności bankowej, a także czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem kwestii dokumentacji windykacyjnej. Następnie przedstawiła dochodzenie wierzytelności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w Polsce. Opracowanie to powstało na bazie materiałów wewnętrznych kilku polskich banków, ich analizie i porównaniu stosowanych przez te placówki procedur windykacyjnych, ma zatem charakter ogólnego algorytmu postępowania windykacyjnego banków.

The article is a presentation of general algorithm of bank's vindication proceeding. It contains procedures of proceeding adequate to Polish lawful requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Korenik D.: Przesłanki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne postępowania windykacyjnego prowadzonego przez bank. W: Zarządzanie ryzykiem finansowym - teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe WSZiF we Wrocławiu nr 5. Wrocław 2000.
  2. Korenik D.: Zarządzanie wierzytelnościami podwyższonego ryzyka wynikającego z prowadzonych czynności bankowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość nr 8. Wrocław: Wyd. AE2001.
  3. Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zestawie rejestrowym i rejestrze zastawów. DzU 1996 nr 149, póz. 703 z późn. zm. (art. 844-879).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu