BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejasz-Świątkiewicz Marta
Tytuł
Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane
Building Societies and Saving and Building Societies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 247-261, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Budowlane kasy oszczędnościowe, Budownictwo mieszkaniowe, Kredyt kontraktowy
Building society, Housing construction, Contract loan
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie kas mieszkaniowych i kas oszczędnościowo-budowlanych oparte jest na umowie między członkiem kasy a kasą, w ramach której w zamian za systematyczne gromadzenie oszczędności depozytariusz premiowany jest kredytem przeznaczonym na cele mieszkaniowe. Autorka przedstawiła prawne uregulowania funkcjonowania kas mieszkaniowych oraz zasady umowy o kredyt kontraktowy, który porównała do kredytu komercyjnego. Na zakończenie tego rozdziału autorka rozpatrzyła kwestię ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na środki gromadzone na rachunku oszczędnościowym w kasie mieszkaniowej. W drugim rozdziale autorka przedstawiła prawne podstawy działania kas oszczędnościowo-budowlanych. Dalej porównała opłacalność korzystania z kas mieszkaniowych i kas oszczędnościowo-budowlanych i podała wnioski.

The article is divided into two parts. The first one contains information about building society, including statutory regulations. It also presents regulations about contract credit which is a special form of a credit offered to the people who save money for their future house. Additional benefit for people who save money in the building society is tax relief. The second part contains information about saving and building society, including it's statutory regulations. This society is a kind of a competitor for building societies. Unfortunately, it does not exist in Poland, although there is such an opportunity. As the foreign experience has shown, the system of saving and building societies functions very well. It is effective and popular but not in Poland. The system is not very popular and causes only a little effect. In fact it is not the way to build a new house but to lower tax encumbrance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów" 1998 nr 6, 1999 nr 5, 2000 nr 5, 2001 nr 6.
 2. Eckhoff J., Mohr J.C.B.: Wohnungspolitik. Tübingen 1993.
 3. Grzegorczyk W.: Mniej umów. "Rzeczpospolita" z 9 stycznia 2001.
 4. Lewandowska J.: Bez najkorzystniejszych ulg, z zamrożoną skalą, z daniną od zysków z oszczędności. "Rzeczpospolita" z 17-18 listopada 2001 r.
 5. Milewska K..: Piramida nie do rozebrania. "Rzeczpospolita" z 7 listopada 2001 r.
 6. Otta W.: Działalność kredytowa banku. Poznań: Wydawnictwo WSB 1998.
 7. Perspektywy finansowania budownictwa mieszkaniowego. Red. E. Gostomski. Gdańsk 1999.
 8. Podatnicy otrzymują należne pieniądze. "Rzeczpospolita" z 13 listopada 2001 r.
 9. Sochacki M.: Potrzeby mieszkaniowe a źródła finansowania. "Budownictwo Fachowe" (wyd. specjalne) 2001 nr (2)3.
 10. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 14 grudnia 1994 r. DzU 1995 nr 4 z późn. zm. [11] Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. DzU 2000 nr 14, póz. 176 z późn. zm.
 11. W.G.: Fiskus płoszy klientów. "Rzeczpospolita" z 5 lipca 2001 r.
 12. W.G.: Grudniowa gorączka. "Rzeczpospolita" z 11 stycznia 2002 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu