BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieloński Michał
Tytuł
Budżet gminy
Commune Budget
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 297-306, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gminy, Prawo budżetowe, Finanse publiczne
District budget, Budget law, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł stanowił próbę charakterystyki budżetu gminy, jak również wszystkich procedur związanych z jego uchwaleniem i wykonywaniem. Umożliwiło to autorowi przyjęcie precyzyjnej definicji budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podkreślenie jego roli w gospodarce finansowej gminy i ocenę, czy obowiązujące przepisy prawne są wystrczające do stworzenia warunków dla poprawnego funkcjonowania tej ważnej instytucji.

Budget is a very important part of self-government administration financial system. There are six important problems connected with functioning of commune budget: definition of a budget, budget rules, budget classification, preparation of a budget, passing a budget, realisation of a budget. All of the problems have repercussions in Polish law, but there is still a lot of inaccuracy. That is why self-govemment reform from 1999 should be a beginning of further changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agopszowicz A.: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym: komentarz. Warszawa 1999.
  2. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warszawa 2000.
  3. Chojna-Duch E.: Finanse publiczne i prawo finansowe: zarys wykładu. Warszawa 2000.
  4. Dębowska-Romanowska T.: Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego. Warszawa 1995.
  5. Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. E. Ruśkowski. Warszawa 2000.
  6. Gilowska Z.: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego według ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 3.
  7. Glumińska-Pawlic J.: Budzę l jednostki samorządu terytorialnego. Zielona Góra 2002.
  8. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU 2001 nr 142, póz. 1591).
  9. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU 1998 nr 155, poz. 1014; DzU 1999 nr 38, poz. 369, nr 49, poz. 485, nr 70, poz. 778, nr 110, poz. 1255; DzU 2000 nr 6, poz. 69, nr 12, poz. 136, nr 48, poz. 550, nr 95, poz. 1041, nr 119, poz. 1251, nr 122, poz. 1315; DzU 2001 nr 45, poz. 497, nr 46, poz. 499, nr 88, poz. 961, nr 98, poz. 1070, nr 100, poz. 1082, nr 102, poz. 1116, nr 125, poz. 1368).
  10. Witalec W.: Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawodawstwa reformującego administrację publiczną. "Finanse Komunalne" 1999 nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu