BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Maciej
Tytuł
Aktywizacja stosunków gospodarczych z Federacją Rosyjską i innymi państwami zza wschodniej granicy a członkostwo Polski w Unii Europejskiej
The Revival of Economic Relations with the Russian Federation and other Neighboring Eastern Countries and Poland's Membership in the European Union
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 171-179
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Wymiana handlowa, Integracja gospodarcza Polski z UE
Foreign trade, Trade exchange, Poland's economic integration with the EU
Kraj/Region
Rosja, Polska
Russia, Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza tendencji rozwojowych wymiany handlowej Polski z krajami Europy Wschodniej, w tym zwłaszcza z Rosją, z uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską. Autor rozważa m.in. spodziewane zmiany w wielkości i strukturze obrotów towarów oraz wpływ członkostwa Polski w UE na współpracę z analizowanymi krajami.

The article focuses on trade development tendencies between Poland and its neighboring East European countries, in particular the Russian Federation, in the context of Poland's integration with the European Union. The author analyses anticipated changes in the volume of trade and its structure; he also attempts to assess the impact the Poland's membership in the EU has had on co-operation with the countries in question. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Implikacje integracji Polski z Unią Europejską dla stosunków gospodarczych z Federacją Rosyjską. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Departament Strategii i Integracji Międzynarodowej. Warszawa, listopad 1998, s. 8.
  2. Karpiński A.: Polska gospodarka na tle Unii Europejskiej. [W:] . :] Korzyści i zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. P. Bożyka. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 69.
  3. Madej Z.: Możliwości rozwoju stosunków gospodarczych z Rosją. [W:] Korzyści i zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. P. Bożyka. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 199.
  4. Misala J.: Komplementarność i konkurencyjność w handlu między Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej i CEFTA. [W:] Korzyści i zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. P. Bożyka. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu